Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F70: A 4.1.1 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a helytelenül alkalmazott kezdő- és zárótagek, vagy attribútum kijelölés okoz

Alkalmazás

Kijelölő nyelvek: HTML, XHTML, és más SGML vagy XML-alapú technológiák..

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba akkor következik be, amikor a tagek kijelölési hibái miatt a segítő technológiák nem lesznek képesek az oldal megfelelő megjelenítésére. A különböző felhasználói programok egymástól eltérő technikákkal próbálják a hibákat javítani, de ez a különböző felhasználói programok esetében különböző megjelenítéseket eredményez.

Az alábbiakban a hibát kiváltó leggyakoribb kezdő-és zárótag problémák kerülnek felsorolásra (nem az összes hiba):

  • A nyitó-és befejező < zárójeleket > elhagyó tagek.

  • A zárótaget jelző / karakter hiánya.

  • Olyan attribútum értékek, amelyeknek van nyitó idézőjele, de nincs záró idézőjele. Bizonyos kijelölő nyelvekben az attribútum értékeknek teljes egészében idézőjelek között kell állnia, míg más nyelvek nem igénylik ezt.

  • Az attribútumok közötti szóközök hiánya.

  • Idézőjel nélküli és az értéken belül szóközzel rendelkező attribútum értékek.

  • Az üres elem szintaxist nem elfogadó elemek zárótagjainak elhagyása.

Példák

1. hiba példa: XHTML-ben hiányzó zárójelek

Az alábbi kód hibás, mivel a kezdő tagnek hiányzik egy zárójel eleme és ezért a tag határai nem meghatározottak.

Példa kód:


<p This is a paragraph</p>

2. hiba példa: Záró XHTML tagből hiányzó törtvonal

Az alábbi kód hibás, mivel a záró tagből hiányzik a törtvonal és ezért nyitó tagnek tűnik.

Példa kód:


<p>This is a paragraph<p>

3. hiba példa: Kiegyensúlyozatlan attribútum idézőjelek

Az alábbi kód hibás, mivel az attribútum értékéből hiányzik a záró idézőjel és emiatt nem egyértelműek az attribútum értékpár határai.

Példa kód:


<input title="name type="text">

4. hiba példa: Az attribútumok közötti szóközök hiánya

Az alábbi kód hibás, mivel az attribútumok között nincs szóköz és emiatt nem egyértelműek az attribútum értékpár határai.

Példa kód:


<input title="name"type="text">

5. hiba példa: Idézőjel nélküli szóközzel rendelkező attribútum

Az alábbi kód hibás, mivel az attribútum nem áll idézőjelek között, de szóközöket tartalmaz és emiatt nem egyértelműek az attribútum értékpár határai.

Példa kód:


<input title=Enter name here type=text>

6. hiba példa: Hiányzó záró XHTML tagek

Az alábbi kód hibás, mivel az első bekezdés zárótagje hiányzik és ezért nem dönthető el, hogy a második bekezdés az elsőnek a gyermeke, vagy a testvércsomópontja.

Példa kód:


<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph</p>

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze a lapok kijelölő nyelven íródott forráskódját.

  2. Ellenőrizze, hogy a nyitó- és zárótagek, illetve egyéb attribútumok megfelelő módon kerültek-e beírásra.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben a 2. pont igaz, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.