Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F63: A 2.4.4 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet egy hivatkozáshoz nem tartozó kontextus megadása okoz

Alkalmazás

Minden technológia.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba akkor következik be, amikor a hivatkozás céljának értelmezéséhez szükséges kontextus nem kerül algoritmikusan meghatározásra. Abban az esetben, ha a hivatkozás kontextusa nem a hivatkozással megegyező mondat, bekezdés, listaelem, vagy táblázatcella, akkor a felhasználó számára nem lesz egyértelmű, hogy a hivatkozás mire mutat. Ha a felhasználónak a kontextus megtalálása érdekében el kell hagynia a hivatkozást, akkor a kontextus nem algoritmikusan meghatározott, és a hiba bekövetkezik.

Példák

1. hiba példa: Hírszolgáltató

A hírszolgáltató bekezdésben mutatja be a cikk első néhány mondatát. A következő bekezdésben a "További részletek..." feliratú hivatkozás található. Mivel a hivatkozás és a bevezető mondat külön bekezdésekben találhatók, ezért a felhasználó nem fogja könnyen azonosítani az adott hivatkozás célját.

Példa kód:


<p>A British businessman has racked up 2 million flyer miles and plans to 
travel on the world's first commercial tourism flights to space.</p>
<p><a href="ff.html">Read More...</a></p>

2. hiba példa: Ingyenes médialejátszó letöltése

Egy audió oldal hivatkozása a letölthető lejátszó programra mutat. A hivatkozás céljáról szóló információk a tartalom elrendezésére szolgáló táblázat előző sorában helyezkedik el, amely nem tartozik algoritmikusan a hivatkozáshoz.

Példa kód:


 <table>
  <tr> 
    <td>Play music from your browser</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>
    <a href="http://www.example.com/download.htm">
    <img src="download.jpg" width="165" height="32" alt="Download now"></a>
    </td>
  </tr>
 </table>

3. hiba példa: Definíciós lista használata

A HTML-ben és XHTML-ben a definíciós listák biztosítják az algoritmikus kapcsolatot a kifejezés és a definíciója között. Vagyis elméletileg a definícióban megadott hivatkozás a kifejezést használhatja kontextusként. A definíciós listák támogatottsága azonban különösen gyenge és nem biztos, hogy a modern segítő technológiákat alkalmazó felhasználók a definíciós listák alapján megtalálják a kontextust. A definíciós listák alapjában véve nagyon hasznosak a kapcsolatok megjelenítésére, de jelenleg nem tesznek eleget a 2.4.2 teljesítési feltételnek.

Példa kód:


<dl>
  <dt>Harry Potter and the Chamber of Secrets</dt>
  <dd>Story of a boy with magical powers who has to face Lord Voldemort.</dd>
  <dd><a href="potter.php?id=123">Buy now</a></dd>
  <dt>Harry Potter and the Goblet of Fire</dt>
  <dd>Harry finds himself selected as an underaged competitor in a dangerous multi-wizardry school competition.</dd>
  <dd><a href="potter.php?id=124">Buy now</a></dd>
  <dt>Harry Potter and the Prisoner of Azkaban</dt>
  <dd>
Something wicked this way comes. It's Harry's third year at Hogwarts; 
not only does he have a new "Defense Against the Dark Arts" teacher, 
but there is also trouble brewing. Convicted murderer Sirius Black has 
escaped the Wizards' Prison and is coming after Harry.
  </dd>
  <dd><a href="potter.php?id=125">Buy now</a></dd>
</dl>      

Források

Ehhez a technikához jelenleg nincsenek elérhető források.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Keresse meg azt a tartalmat, amely a hivatkozás célját leíró hivatkozási szöveg értelmezéséhez szükséges.

 2. Ellenőrizze, hogy a tartalom ugyanazon a mondaton, bekezdésen, listaelemen, táblázat cellán, vagy egy előző címsorban szerepel-e.

Elvárható eredmények
 • Amennyiben a 2. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.