Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F62: Az 1.3.1 és 4.1.1 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet az XML specifikus kapcsolatainak leírására szolgáló elégtelen DOM információk okoznak

Alkalmazás

Az XML-hez használatos dokumentum objektum modell (DOM) esetében.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika alkalmazása esetén a felhasználói programok, beleértve a segítő technológiákat is, egyenletesen fogják értelmezni a weboldalakat. Ha a weboldal specifikus kapcsolatai nem egyértelműek, akkor a különböző felhasználói programok, beleértve a segítő technológiákat is, különböző módon jeleníthetik meg a tartalmakat. A segítő technológiák felhasználói például más információkat láthatnak, mint például az elterjedtebb böngészőket használók. A jelölő nyelvek bizonyos elemei és attribútumai egyedi értékeket igényelnek és, ha ezt nem veszik figyelembe, akkor az egy rendszertelen és nehezen értelmezhető tartalmat eredményezhet.

Példák

1. hiba példa
  • Nem egyedi azonosító.

  • Egy SVG dokumentum fejléc elemei (szövegalternatívákhoz) id attribútumot használnak, annak érdekében, hogy újra felhasználhassák őket a dokumentum más részein. Az egyik fejléc azonosítója azonban máshol is szerepel a dokumentumban, ami így többértelművé válik.

  • Egy DAISY dokumentum a caption elemeken alkalmazott imgref attribútummal kapcsolja össze a feliratokat a képekkel. Az imgref attribútum azonban nem utal világosan a hozzá tartozó kép azonosítójára, így a felhasználói programok nem fogják megtalálni a képhez tartozó feliratokat.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy dokumentumban található összes azonosító egyediségét (a séma alapján).

  2. Ellenőrizze, hogy a dokumentumban szereplő egyedi azonosítókra hivatkozó elemek és attribútumok megfelelő id értékekkel rendelkeznek-e.

Fontos, hogy a DTD által meghatározott XML dokumentum típusok esetében ez a technika az ID, IDREF vagy IDREFS attribútumokra hivatkozik. A W3C XML Sémában leírt XML dokumentumok esetében ez a technika az ID, IDREF, vagy IDREFS elemekre és attribútumokra vonatkozik. (A kompatibilitás érdekében az ID, IDREF és IDREFS típusok csak attribútumokon alkalmazhatók, de az XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition című részben megfogalmazottak szerint elemeken is használhatók.) Más séma nyelvek esetében ellenőrizze az ID-k meghatározására és az ID-kra történő hivatkozások elkészítésére szolgáló mechanizmusokat.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben az 1. és 2. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.