Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F33: Az 1.3.1 és 1.3.2 teljesítési feltételekhez tartozó hiba, amelyet az egyszerű szöveges tartalomban szereplő hasábok létrehozására használt szóközök okoznak

Alkalmazás

Minden technológia.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a technika a szóköz karakterek alkalmazását mutatja be. Az olyan szóköz elemek, mint a szóköz, tab, sortörés vagy új sor felhasználhatók a szöveges tartalomban található hasábok kialakítására, de ez a technika a struktúra alkalmazásának hibájához vezethet. A segítő technológiák ugyanis a folyó szöveg olvasási rendjének megfelelően jeleníthetik meg tartalmat. A szóköz karakterek alkalmazásával készített hasábok nem a természetes olvasási rendnek megfelelően jelenítik meg a tartalmakat. Ennek eredményeképpen a segítő technológiát alkalmazó felhasználó előtt nem értelmezhető formában jelenik meg a tartalom.

Egyszerű szöveg általában nem alkalmas a több hasábban történő megjelenítésre. Az eltérő szerkezetben történő megjelenítéshez módosítani kell a tartalmat is, illetve felhasználhatók a táblázatos elemek megjelenítésére szolgáló eszközöket biztosító technológiák is.

Példák

1. hiba példa

Az alábbi példában szereplő kéthasábos tartalom a szóköz elemek helytelen használatával került kialakításra.

Példa kód:


Web Content Accessibility Guidelines   including blindness and low vision, 
2.0 (WCAG 2.0) covers a wide range of   deafness and hearing loss, learning 
issues and recommendations for making   difficulties, cognitive limitations, limited 
Web content more accessible. This     movement, speech difficulties, and 
document contains principles,       others. Following these guidelines will 
guidelines, Success Criteria, benefits,  also make your Web content more 
and examples that define and explain   accessible to the vast majority of users, 
the requirements for making Web-based   including older users. It will also enable
information and applications accessible. people to access Web content using 
"Accessible" means usable to a wide    many different devices - including a 
range of people with disabilities,    wide variety of assistive technologies.

Képernyőolvasó alkalmazása esetén a táblázat a következő rendben kerül megjelenítésre:

 • Web Content Accessibility Guidelines including blindness and low vision,

 • 2.0 (WCAG 2.0) covers a wide range of deafness and hearing loss, learning

 • issues and recommendations for making difficulties, cognitive limitations, limited

 • Web content more accessible. This movement, speech difficulties, and

 • (additional lines eliminated for brevity)

A vizuális megjelenítésben hasonló problémák jelenhetnek meg abban az esetben, ha a szöveg iránya megváltozik, a fix karakterek változtathatók lesznek, illetve olyan méretűre növekszenek, hogy már nem férnek el a lapon.

Források

Ehhez a technikához jelenleg nincsenek elérhető források.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Vizsgálja meg a dokumentum hasábos formátumban megjelenített részeit.

 2. Ellenőrizze, hogy a hasábok elrendezése szóköz karakterekkel kerültek-e kialakításra.

Elvárható eredmények
 • Amennyiben a 2. pont igaz, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.