Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F32: Az 1.3.2 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet szavak közötti szóközök szabályozására használt szóköz karakterek okoznak

Alkalmazás

Minden technológia.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja a szóköz elemek használatának ismertetése. A szavak vizuálisan formázhatók a szóköz, tab, sortörés vagy az új sor-karakterekkel, de ezek hibát okozhatnak a sorrendiség helyes megjelenítésében. A szavak betűinek szóközeit szabályozni hivatott üres karakterek elhelyezése megváltoztathatja a szó interpretációját, vagy algoritmikusan felismerhetetlenné teszi az adott szót.

A mozaikszavak helyére beillesztett szóköz karakterek nem merítik ki ezt a hibát, mivel ezek nem változtatják meg a mozaikszó interpretációját, sőt megkönnyíthetik azok értelmezését.

A szavak vizuális formázására alkalmazott szóközök szintén nem jelentenek hibát, mivel ezek nem változtatják meg az adott szó interpretációját.

Példák

1. hiba példa: A szó közepén alkalmazott szóköz okozta hiba

Ebben a példában egy olyan címsor szerepel, amelynek a betűit szóközök választják el egymástól. A képernyőolvasók a "Welcome" felirat egységes kiejtése helyett minden egyes betűt külön ejthetnek ki.

Példa kód:


<h1>W e l c o m e</h1>

Az &nbsp; elem szintén alkalmazható szóköz hozzáadására, de ez hasonló hibát okoz:

Példa kód:


<h1>H&nbsp;E&nbsp;L&nbsp;L&nbsp;O</h1>

2. hiba példa: A szó közepén alkalmazott szóköz megváltoztatja a szó jelentését

A japán nyelvben szereplő Han karakterek (Kanji) különböző olvasási módjai egymástól eltérő jelentéseket eredményezhetnek. Az alábbi példában szereplő szót a képernyőolvasók a karakterek között álló szóközök miatt nem egy szóként értelmeztek, ezért nem voltak képesek helyesen kiolvasni őket. A karakterek helyes jelentése "Tokió", de a képernyőolvasó "Higashi Kyo"-nak értelmezte őket.

Példa kód:


<h1>? ?</h1>

3. hiba példa: Függőleges szövegek formázása sortörés karakterrel

Egy adattáblázat sorának fejléc cellája japán szöveget tartalmaz. A szerkesztők függőleges irányú szövegek bevitele érdekében gyakran alkalmaznak sortöréseket. Ennek ellenére a képernyőolvasók nem képesek helyesen értelmezni ezeket a szövegeket, mivel a sortörések a szavakon belül következnek be. A következő példában szereplő "???"(Tokyo-to) "Higashi Kyo Miyako"-ként kerül kiolvasásra.

Példa kód:


<table>
<caption>?1. ????????</caption>
<tr>
<td></td>
<th scope="col">(????? 1.)</th>
<th scope="col">(????? 2.)</th>
</tr>
<tr>
<th scope="row">?<br />?<br />?</th>
<td>(????? 1.)</td>
<td>(????? 2.)</td>
</tr>
⋅⋅⋅⋅⋅⋅
</table>

Források

Ehhez a technikához jelenleg nincsenek elérhető források.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes szó esetében, amely a karakterek között nem-szabványos szóközt használ:

  1. Ellenőrizze, hogy a tartalom szövegének szavai tartalmaznak-e szóköz karaktereket.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben az 1. pont igaz, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.