Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F75: A 1.2.2 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a szinkronizált médiával kifejezett, de a lapon nem megjelenő többletinformációk képaláírások formájában történő megjelenítésének elmaradása okoz

Alkalmazás

Bármilyen technológia:

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba akkor következik be, amikor a szinkronizált média alternatíva több információt közöl, mint a hozzá társított szöveg, de nincs olyan saját szövegalternatívája, amellyel hozzáférést biztosítana a többlet információkhoz. A szinkronizált média alternatívák hatékonyabb hozzáférést biztosítanak a tartalomhoz azoknak a felhasználóknak, akiknek a szinkronizált média a szövegnél jóval előnyösebb formátum. Mivel ezek már a megfelelő szöveg alternatívái, ezért nem igényelnek a feliratokhoz, audió, vagy teljesen szöveges formátumú leírásokhoz hasonló szövegalternatívákat. Abban az esetben viszont, ha a hozzájuk társított szövegnél több információt közölnek, akkor már többet jelentenek egy egyszerű alternatívánál és önálló média tartalommá válnak. Ebben az esetben a képaláírások alkalmazását előíró 1.2.2 és 1.2.3 teljesítési feltételeknek kell megfelelniük.

Példák

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze a szinkronizált média alternatívákat a képaláírások alkalmazása szempontjából.

  2. Ellenőrizze, hogy a szinkronizált média alternatíva nem közöl több információt annál, mint amennyi a lapon szerepel.

    Megjegyzés: A szinkronizált média alternatívák gyakran más szavakkal fejezik ki a lap tartalmát, de emiatt sem tartalmazhatnak a lap mondanivalójától eltérő új információt.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben a 2. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.