Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F76: A 3.2.2 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a kontextus változással kapcsolatos utasítások a felhasználó által elkerülhető felhasználói interfész elemben történő feltüntetése okoz

Alkalmazás

Minden technológia.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A felhasználó interfész beállításai miatt váratlanul bekövetkező kontextus változás, kifejezett utasítások hiányában, bizonyos esetekben megzavarhatja a felhasználókat. Az ilyen esetekre nézve a felhasználónak utasításokkal kell rendelkeznie. Az viszont zavarhoz vezethet, ha a felhasználónak nincs lehetősége megtekinteni a vonatkozó utasításokat.

Hiba példák:

  • A kontextus változást előidéző interfész elem előtt szereplő utasítás elmaradása.

  • Az utasítások elmaradása annál a lépésnél, amely a felhasználó által elvégzett műveletek sorozatában a kontextus változást előidéző felhasználói interfész elem beállításhoz tartozik.

  • Kötelező utasítások elmaradása egy intranetes web alkalmazás kontextus változásainak esetében.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Keresse meg a felhasználói interfész beállításainak következtében megvalósuló kontextus változásokat.

  2. Keresse meg azokat az utasításokat, amelyeket a kontextus változás miatt a felhasználónak meg kell tekintenie.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben a 1. pont igaz, de a 2. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.