Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F77: A 4.1.1 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a több értékkel rendelkező ID-k okoznak

Alkalmazás

Bármilyen HTML 4.01 és XHTML 1.x-át tartalmazó XML alapú kijelölő nyelv.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba akkor következik be, amikor a duplikált azonosítók miatt a segítő technológiák nem férnek hozzá a tartalomhoz. A duplikált ID értékek akkor okoznak problémát, ha a felhasználói programok a kettős azonosítók miatt nem lesznek képesek a tartalomban lévő összefüggéseket pontosan közvetíteni a felhasználó felé. A képernyőolvasók például az ID-k segítségével azonosíthatják az adattáblázat megfelelő adatcellájának fejrész tartalmát, vagy egyadott címkéhez tartozó beviteli vezérlőt. Abban az esetben, ha az azonosítók nem egyediek, a képernyőolvasó képtelen lesz algoritmikusan eldönteni, hogy melyik fejrész melyik cellához, vagy melyik vezérlő melyik címkéhez tartozik, illetve ezek melyik névhez kerültek hozzáadásra.

A dokumentumban szereplő azonosítók egyedisége ellenőrizhető a dokumentum hitelesítésével, amelyet a sémának megfelelően kell elvégezni. A tartalmak esetében ugyanis a séma határozza meg a dokumentumban található egyedi azonosítókat tartalmazó attribútumokat.

1. megjegyzés: A legtöbb kijelölő nyelvben, mint például a HTML-ben és XHTML-ben, az ID értékek attribútumokhoz tartoznak.

2. megjegyzés: Az xml:id attribútumot azonosítóként használó XML dokumentumok esetében a tartalom szintaktikai elemzését az xml:id specifikációt támogató hitelesítő elemzővel kell elvégezni.

Példák

1. példa

A szerkesztő online hitelesítővel határozza meg a dokumentumban szereplő id attribútumok értékeinek egyediségét.

2. példa

A fejlesztő a szerkesztő programjának eszközeivel biztosítja az id attribútumok értékeinek egyediségét.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy a weboldal minden ID értéke egyedi-e.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben a 1. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.