Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F74: Az 1.2.2 és 1.2.8 teljesítési feltételekhez tartozó hiba, amelyet a szövegekhez társított szinkronizált média alternatíva címkéjének elhagyása okoz

Alkalmazás

Minden lap, amely szöveghez társított szinkronizált média alternatívát tartalmaz.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba akkor következik be, amikor a szöveghez társított szinkronizált média alternatívák nem kerülnek megfelelően címkézésre. A szinkronizált média alternatívák hatékonyabb hozzáférést biztosítanak a tartalomhoz azoknak a felhasználóknak, akiknek a szinkronizált média a szövegnél jóval előnyösebb formátumot jelent. Mivel ezek a szövegek alternatíváiként szerepelnek, ezért nem igényelnek egyéb szövegalternatívákat. Ennek ellenére a hozzájuk tartozó szövegnek megfelelően világosan meg kell címkézni őket azért, hogy a felhasználók könnyen megtalálják őket, és ne a szinkronizált média szövegalternatíváját keressék.

Példák

1. hiba példa: A lapon máshol elhelyezett szinkronizált média alternatíva

Az adónyomtatványokat tartalmazó lapon a felhasználó elolvashatja a mezők kitöltésére, a beírandó adatokra stb. vonatkozó tudnivalókat. Ezen kívül a szöveghez egy szinkronizált média alternatíva is tartozik, amely egy szereplő segítségével hangosan is ismerteti az űrlap kitöltésének módját. Habár mind a két verzió feltüntetésre kerül a lapon, a szinkronizált média máshol helyezkedik el, és nem került a hozzá tartozó szövegrészlettel világosan felcímkézésre. Ezért a felhasználók nehezebben fogják megtalálni azt a szöveget, amelyhez a média tartozik.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze a lapot, hogy tartalmaz-e szöveghez társított szinkronizált média alternatívát.

  2. Ellenőrizze, hogy a szinkronizált média világosan felcímkézésre került-e azzal a szöveggel, amelyhez tartozik.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben a 2. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.