Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F73: Az 1.4.1 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a megfelelő színek értelmezése nélkül nem egyértelműen megfejthető hivatkozások okoznak

Alkalmazás

Bármilyen technológia.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba akkor következik be, amikor a színvak felhasználók, a színek hiánya miatt, nem ismerik fel a hivatkozásokat. Ezért a hivatkozások esetében szükségesek az aláhúzások, vagy más nem színekben megnyilvánuló megkülönböztető jegyek alkalmazása. Míg néhány hivatkozás, például a navigációs jellegűek, a lap elrendezése és kontextusa miatt egyértelműen megkülönböztethetők, addig a szövegben található hivatkozásokat általában csak a sajátságos megjelenítési tulajdonságaik alapján találják meg a felhasználók. Az ilyen hivatkozások esetében az aláhúzás eltávolítása és kizárólag az eltérő szín meghagyása hibát jelent, mert a színen kívül semmi más nem utal a szöveg hivatkozás szerepére.

1. megjegyzés: A hiba akkor is bekövetkezik, ha a színváltás a hivatkozásra egérrel történő rámutatáskor vagy fókuszba kerüléskor következik be.

2. megjegyzés: Abban az esetben, ha a hivatkozás színe eltérő, de a karaktere félkövér típusú, akkor a hiba nem következik be, mert a félkövér karakter tulajdonság nem színfüggő.

Példák

1. hiba példa:

Egy weblap szövegében számos hivatkozás szerepel. A hivatkozások nincsenek aláhúzva és nagyon hasonló színűek a tartalom szövegéhez. Ez hibának minősül, mert a felhasználóknak gondot jelenthet a hivatkozások megkülönböztetése a szöveg többi részétől.

2. hiba példa:

Az alábbi példában szereplő kód eltávolítja a mondatban vagy bekezdésben szereplő hivatkozás aláhúzását és a színen kívül nem kínál más megkülönböztetést.

Példa kód:


<head>
<style type="text/css">
p a:link {text-decoration: none}
p a:visited {text-decoration: none}
p a:active {text-decoration: none}
p a:hover {text-decoration: underline; color: red;}
</style>
</head>
<body>
<p>To find out more about the <a href="rain_in_spain.htm">rain in spain</a>there are many resources.</p>
</body>

Megjegyzés: Abban az esetben, ha a vizuális színváltás kizárólag csak az egérrel történő rámutatáskor következik be (mint a fenti példában), akkor is bekövetkezik a hiba.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze a mondatban vagy bekezdésben (illetve más olyan tartományokban, ahol a hivatkozás összekeverhető a szöveggel) szereplő hivatkozásokat, hogy az eltérő színükön (árnyalatukon) kívül aláhúzással vagy más vizuális eszközzel (pl. félkövér, dőlt karaktertípus) megkülönböztetésre kerültek-e.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben a 1. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.