Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F30: Az 1.1.1 és 1.2.1 teljesítési feltételekhez tartozó hiba, amelyet a nem alternatívának minősülő szövegalternatívák használata okoz (pl. fájlnevek, vagy helyőrző szövegek)

Alkalmazás

Minden technológia.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba a szövegalternatívákat alkalmazó minden technika esetében bekövetkezhet. Abban az esetben, ha a "szövegalternatíva" információ vagy funkció veszteség nélkül nem használható a nem-szöveges tartalom helyén, akkor a hiba bekövetkezik, mivel a szövegalternatíva nem ugyanazt fejezi ki, mint a nem-szöveges tartalom.

Példák

1. hiba példa

A szövegalternatívaként nem alkalmazható szövegek az alábbiak lehetnek:

  • a képek szövegalternatíváinak helyén szereplő " ", "szóköz", "kép", stb. helyőrző elemek

  • a nem-szöveges tartalom által tartalmazott információt vagy funkciót nem közvetítő olyan elnevezések, mint például az "1. kép", "2. kép", "0001", "0002", "Intro#1", "Intro#2"

  • a szövegalternatívaként nem érvényes olyan fájlnevek, mint például az "okt.jpg", "kép.jpg" vagy "sales\\oct\\top3.jpg"

Források

Ehhez a technikához jelenleg nincsenek elérhető források.

(jelenleg nincsenek)

Források

Folyamat
  1. Ellenőrizze a szövegalternatívákat, hogy megfelelnek-e a nem-szöveges tartalmak szövegalternatívái elé támasztott követelményeknek.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben az 1. pont igaz, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.