Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F26: Az 1.3.3 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a kizárólagosan grafikus megjelenítéssel közvetített információ okoz.

Alkalmazás

Minden technológia.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika azt szemlélteti, hogyan teheti rendkívüli nehezen értelmezhetővé a grafikus szimbólum az általa közvetített információt. A grafikus szimbólum lehet egy kép, egy szöveg képe vagy egy képszerű dekoratív karakterszimbólum (betűkép), amely non-verbális módon közli a vele kapcsolatos információt. Grafikus szimbólum lehet például egy vörös kör képe, amelyen egy vonal halad keresztül, egy smiley vagy egy ellenőrző jelet szimbolizáló betűkép, egy nyíl, illetve a jelentéssel rendelkező karakterek kivételével, bármilyen más szimbólum. A segítő technikákat alkalmazó felhasználóknak problémát jelenthet a grafikus szimbólumok jelentésének értelmezése. Az információkat közlő grafikus szimbólumok használata esetén hasznos lehet, ha egy másik technológia vagy mechanizmus segítségével a szerkesztő megadja a grafikus szimbólum alternatív megfelelőjét. Egy betűkép helyett például jól használható a szövegalternatívával rendelkező kép.

Példák

1. hiba példa: Állapotot megjelenítő betűképek

A kereskedelmi honlapon szereplő bevásárlókocsi két egyszerű betűképpel jelzi, hogy az adott áru azonnal szállítható-e. Az áru rendelkezésre állását és azonnali szállíthatóságát egy ellenőrző jel fejezi ki. Az "x" jel azt jelenti, hogy az áru jelenleg nem található meg a készletben. Fentiek alapján a segítő technológiát alkalmazó felhasználó nem képes meghatározni az áru státuszát.

Források

Ehhez a technikához jelenleg nincsenek elérhető források.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze a weboldal információit közvetítő nem-szöveges jelöléseket.

  2. Ellenőrizze, hogy létezik-e más módja az információk megjelenítésének.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben a 2. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.