Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F59: A 4.1.2 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a HTML felhasználói interfész vezérlőhöz szükséges doboz vagy értéktartomány létrehozására alkalmazott szkript okoz

Alkalmazás

Szkripteket alkalmazó HTML és XHTML

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba akkor következik be, amikor a felhasználói interfész vezérlő előállítására alkalmazott HTML elem a segítő technológiák számára hozzáférhetetlenné teszi az adott vezérlőt. A segítő technológiák a szerep és az elem aktuális állapotának ismeretében képesek információkkal ellátni a felhasználót. Számos olyan HTML elem, mint például a hivatkozások, gombok, szövegmezők stb, jól meghatározott szereppel rendelkezik. A dobozokhoz és értéktartományokhoz hasonló általános elemek azonban nem rendelkeznek előre meghatározott szerepekkel. Amikor HTML-ben ezekkel az elemekkel alakítják ki a felhasználói interfész vezérlőket, akkor a segítő technológiák nem juthatnak a vezérlő leírásához és működtetéséhez szükséges információkhoz.

A teljes mértékben akadálymentesített felhasználói interfész vezérlők előállításához szükséges szerep- és állapotinformációkat szolgáltató mechanizmusokkal kapcsolatos további tudnivalókért tekintse meg a Források részben felsorolt hivatkozásokat.

Példák

1. hiba példa

Az alábbi példa hibának minősül, mivel a jelölőnégyzet értéktartományt és képet alkalmaz.

Példa kód:


 <p> 
 <span onclick="toggleCheckbox('chkbox')"> 
 <img src="unchecked.gif" id="chkbox" alt=""> Include Signature 
 </span> 
 </p>
2. hiba példa

Az alábbiakban az a szkript kód látható, amely az értéktartományra történő kattintáskor megváltoztatja a kép forrását.

Példa kód:

 
 var CHECKED = "check.gif"; 
 var UNCHECKED = "unchecked.gif"; 
 function toggleCheckbox(imgId) { 
 var theImg = document.getElementById(imgId); 
 if ( theImg.src.lastIndexOf(CHECKED)!= -1 ) { 
 theImg.src = UNCHECKED; 
 // additional code to implement unchecked action 
 } 
 else { 
 theImg.src = CHECKED; 
 // additional code to implement checked action 
 } 
 } 

Az ilyen módon készített jelölőnégyzet nem fog együttműködni a segítő technológiákkal, mivel hiányoznak az azonosításra szolgáló információk. Ezen kívül ez a példa nem műlödtethető a billentyűzettel és ezáltal nem felel meg a 2.1 irányelvnek sem.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze a kijelölésen vagy szkripteken keresztül társított eseménykezelőkkel rendelkező elemek forráskódját.

 2. Abban az esetben, ha ezek felhasználói interfész vezérlőkként működnek ellenőrizze, hogy a vezérlő szerepe meghatározásra került-e.

Elvárható eredmények

Amennyiben a 2. pont hamis, és a felhasználói interfész vezérlő nem rendelkezik a szerepre vonatkozó információval, akkor a hiba bekövetkezik.