Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F58: A 2.2.1 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet az időkorlát lejárta után a lapokat automatikusan átiranyító szerver-oldali technikák okoznak

Alkalmazás

 • Bármilyen szerver-oldali szkript nyelv.

 • Minden olyan tartalom, ami nem tartozik az időkorlátokat szabályozó teljesítési feltétel kivételei közé.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

A HTTP/1.1 vagy a HTTP/1.0 nem definiálják a Frissítés fejrész elemet, habár ezt a böngészők nagy része támogatja (Windows alapon működő IE 6 és Firefox 1.0-val tesztelve).

Leírás

A szerver-oldali szkript nyelvek lehetővé teszik a szerkesztőknek azt, hogy a nem szabványos és időkorláttal ellátott "Frissítés" HTTP fejrész, illetve egy URI beállításán keresztül, egy bizonyos idő eltelte után átirányítsák a böngészőt. Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló idő túl rövid a vak felhasználók képtelenek lesznek a képernyőolvasó programjukkal felolvastatni a lapot, amely az új oldal váratlan megjelenésekor a lap tetejétől újrakezdi a felolvasást. A látó felhasználókat szintén megzavarhatja a váratlan frissítés.

A HTTP fejrész beállítása: Refresh: {idő másodpercekben}; url={az új lap URI-ja}. Az URI elhagyása esetén, a lap folyamatosan frissül, ami szintén a fent leírt problémához vezethet. Ez esetben a HTTP fejrész beállítása: Refresh: {idő másodpercekben}.

Példák

1. hiba példa

Az alábbi példa hibának minősül, mivel a Java Servlets vagy JavaServer Pages (JSP) oldalakon időzített szerver-oldali átirányítás került alkalmazásra.

Példa kód:


public void doGet (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
   throws IOException, ServletException {
    response.setContentType("text/html");
    PrintWriter out = response.getWriter();
    response.setHeader("Refresh", "10; URL=TargetPage.html");
    out.println("<!DOCTYPE html PUBLIC \"-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN\"
     \"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd\">");
    out.println("<html><head><title>Redirect</title></head><body>");
    out.println("<p>This page will redirect you in 10 seconds.</p>");
    out.println("</body></html>");
 }

2. hiba példa

Az alábbi példa hibának minősül, mivel a VBScript-tel rendelkező Active Server Pages (ASP) oldalakon időzített szerver-oldali átirányítás került alkalmazásra.

Példa kód:


 <% @Language = "VBScript" %>
 <% option explicit 
 Response.Clear
 Response.AddHeader "Refresh", "5; URL=TargetPage.htm"
 %><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
 "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="en" xml:lang="en">
 ?
 <!--HTML code for content that is shown before the redirect is triggered-->
 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Egy weboldal megjelenítésekor ellenőrizze, hogy az oldal a felhasználó beavatkozása nélkül automatikusan átirányításra kerül-e.

Elvárható eredmények
 • Amennyiben az átirányítás megvalósul, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.