Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F86: A 4.1.2 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a több részből álló űrlap mezők (pl. amerikai telefonszámok) tagjaihoz tartozó nevek elhagyása okoz

Alkalmazás

Általános

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba a 4.1.2 teljesítési feltételhez tartozik. A hiba akkor következik be, amikor egy több részből álló űrlapmező tagjainak nincsenek nevei. A több részből álló mezők az esetek többségében rendelkeznek nevekkel. Ezek általában az első taghoz kerülnek társításra, vagy nem kerülnek hozzárendelésre egyik mezőhöz sem.

Megjegyzés: A névnek nem szükséges láthatónak lennie, de a segítő technológiáknak látniuk kell őket.

Példák

1. hiba példa

Az amerikai telefonszámok egy 3 tagú területi kódból, 3 tagú előtagból és egy 4 tagú utótagból állnak. Tipikus formátumuk szerint ([területi kód]) [előtag]-[utótag], mint például (206) 555-1212. Az telefonszámok rögzítésére szolgáló űrlapok gyakran 3 különálló mezőt tartalmaznak, amelyek az alábbihoz hasonló címkével rendelkeznek:

Példa kód:

Phone number: 
(<input type="text" size="3">) <input type="text" size="3">-<input type="text" size="4">

A hiba akkor következik be, ha az akadálymentesítési API-ban a 3 mezőnek nincs külön-külön neve. A segítő technológiát alkalmazó felhasználó ebben az esetben három meghatározatlan szövegmezőt fog látni. Bizonyos segítő technológiák a pontozást a szövegmezők azonosítójaként fogja értelmezni és ez még nagyobb zavart okozhat. A 3 tagú amerikai telefonszámok esetében a segítő technológiák "(", ")"és "-" nevekkel láthatják el a mezőket, ami nem a legpraktikusabb.

2. hiba példa

A példában ugyanaz az amerikai telefonszám szerepel. Ebben az esetben a címke nem került algoritmikusan társításra egyik mezőhöz sem. A telefonszám:

Példa kód:

(<input type="text" size="3">) <input type="text" size="3">-<input type="text" size="4">

A segítő technológiát alkalmazó felhasználó három azonosítatlan szövegmezőként fogja ezeket látni.

3. hiba példa

A példában ugyanaz az amerikai telefonszám szerepel. Ebben az esetben a címke algoritmikusan az első taghoz került társításra.

Példa kód:

<label for="area">Phone number:</label> 
(<input id="area" type="text" size="3">) <input type="text" size="3">-<input type="text" size="4">

A segítő technológiát alkalmazó felhasználó arra a következtetésre juthat, hogy az első mezőbe kell beírni a teljes telefonszámot, és a második, illetve harmadik mezőt azonosítatlan szövegmezőkként fogja látni.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

Általános folyamat:

  1. Telepítsen egy olyan eszközt, amely lehetővé teszi az Ön platformján futó akadálymentesítési API vizsgálatát. (lsd. a Forrásokat)

  2. Keresse meg az összes űrlap vezérlőt.

  3. Ellenőrizze, hogy a vezérlők név tulajdonsága kitöltésre került-e.

HTML és XHTML-hez szükséges alternatív folyamat:

  1. Keresse meg a HTML forrás kódban lévő minden input, select, és textarea elemet.

  2. Ellenőrizze, hogy az elemeknek van-e cím attribútuma.

  3. Ellenőrizze, hogy van-e hozzárendelt címke.

Elvárható eredmények

Általános folyamat:

  • Amennyiben a 3. pont hamis, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.

HTML és XHTML-hez szükséges alternatív folyamat:

  • Amennyiben a 2. pont és 3. pontok hamisak, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.