Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H73: Egy táblázat összefoglalás attribútumának használata az adattáblázat áttekintésének biztosítása céljából

Alkalmazás

HTML 4.01, XHTML 1.x

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technikának az a célja, hogy rövid áttekintést és magyarázatot adjon az adatok táblázatba rendezésének, vagy a táblázatban történő navigációnak a módjáról. A táblázatok összefoglalás attribútuma a képernyőolvasót alkalmazó felhasználóknak teszi elérhetővé a vizuáliusan nem megjelenített adatokat.

Az összefoglalás alkalmazása az összetett szerkezetű táblázatok esetében hasznos (például számos oszlop és sor fejlécet tartalmazó vagy több oszlop- és sorcsoportból álló táblázatok esetén). Az összefoglalás olyan egyszerű táblázatok esetén is fontos, amelyek több adatoszlopot vagy adatsort jelenítenek meg.

Az összefoglalás attribútum a táblázatban alkalmazott képaláírás elemmel együtt vagy annak hiányában is használható. Mindkettő alkalmazása esetén az összefoglalásnak nem szabad megdupláznia képaláírást.

Habár a WCAG 2 nem tiltja a sablon táblázatok használatát, leginkább a CSS alapú sablonok alkalmazása a javasolt, mivel ezek őrzik meg a HTML tábla elemek meghatározott szemantikus jelentését és ezek felelnek meg a tartalmat a megjelenítéstől elválasztó kódolási gyakorlatnak. Táblázat sablonok alkalmazása esetén azonban az összefoglalás attribútum nem használható, vagy az értéke nulla. A táblázat sablonok célja csupán csak a tartalom elhelyezésének kontrollálása, maga a táblázat nem jelenik meg a felhasználó előtt. Az összefoglalás megszüntetné a láthatatlanságot azzal, hogy felhívja a figyelmet a táblázatra. A táblázat sablonokban elfogadható egy érték nélküli összefoglalás (summary="").

Példák

1. példa: Adattáblázat összefoglalás attribútummal, de képaláírás nélkül

Az alábbi példában egy busz menetrend szerepel. Az útvonalak számát és irányát az összefoglalás tartalmazza, a menetrend használati utasításával együtt.

Példa kód:

<table summary="Schedule for Route 7 going downtown. Service begins 
at 4:00 AM and ends at midnight. Intersections are listed in the top row. 
Find the intersection closest to your starting point or destination, then read 
down that column to find out what time the bus leaves that intersection.">
 <tr>
  <th scope="col">State & First</th>
  <th scope="col">State & Sixth</th>
  <th scope="col">State & Fifteenth</th>
  <th scope="col">Fifteenth & Morrison</th>
 </tr>
  <td>4:00</td>
  <td>4:05</td>
  <td>4:11</td>
  <td>4:19</td>
 </tr>
 …
</table> 
2. példa: Adattáblázat összefoglalással és képaláírással

Az alábbi példában mind az összefoglalás mind a képaláírás használatra kerül. A képaláírások azonosítják a busz útvonalakat. Az összefoglalás a vak felhasználókat segíti a menetrend használatának értelmezésében. A képernyőolvasók felolvassák a képaláírást, amelyet az összefoglaló követ.

Példa kód:

<table summary="Intersections are listed in row 1. 
Find the intersection closest to your starting point 
or destination, then read down that column to find 
out what time the bus leaves that intersection. 
Service begins at 4:00 AM and ends at midnight.">
 <caption>Route 7 Downtown (Weekdays)</caption>
…
</table>

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

 1. Ellenőrzés táblázat sablonhoz: határozza meg az adatoszlopok és adatsorok kapcsolatát más tartalom hasonló oszlopaival és soraival.

  1. Ha nincs egyezés, akkor a táblázat sablon.
  2. Ha van egyezés, akkor a táblázat adattáblázat
 2. Táblázat sablon esetében ellenőrizze, hogy táblázat nem rendelkezik összefoglalás attribútummal vagy annak értéke nulla.
 3. Összefoglalással rendelkező adattáblázat esetében ellenőrizze, hogy az öszefoglalás attribútum ismerteti a táblázat szervezetét, vagy elmagyarázza annak módját.
 4. Összefoglalás attribútum és képaláírás együttes alkalmazása esetén ellenőrizze, hogy az összefoglalás nem kettőzi-e meg a képfelírást.
Elvárható eredmények
 • Táblázat sablonok esetében a 2. pont igaz.

 • Adattáblázatok esetében a 3. és 4. pontok igazak.

Teljesítési feltételek: