Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F4: A 2.2.2 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a text-decoration:blink öt másodperces időzítő mechanizmus nélküli használata okoz

Alkalmazás

Egymásba ágyazódó stíluslapok.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

A text-decoration tulajdonság blink értékét nem támogatja az Internet Explorer. Ezt az értéket csak a Netscape/Mozilla típusú böngészők támogatják. Más böngészőkben (pl., Safari, Opera) nem került tesztelésre.

Leírás

A text-decoration tulajdonság blink értékét a CSS határozza meg. Használata esetén az elem szöveges részei egy meghatározott ideig villogva kerülnek megjelenítésre. Ezt a villogást a felhasználó nem tudja megszakítani vagy a felhasználói program beállítási lehetőségein keresztül megállítani. A villogás a lap megjelenítésének időtartamáig tart. Ennélfogva a text-decoration:blink tulajdonságot használó tartalmak nem felelnek meg a teljesítési követelménynek, mivel a villogás időtartama meghaladja a 3 másodpercet.

Példák

1. hiba példa

Egy terméklapon a text-decoration:blink stílus hívja fel a látogató figyelmét az eladási árakra. A lap nem felel meg a teljesítési követelménynek, mert a felhasználó nem tudja szabályozni a villogást.

Példa kód:


<p>My Great Product <span style="text-decoration:blink">Sale! $44,995!</span></p>

Folyamat

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Vizsgálja meg a beágyazott stílusok, illetve a belső-és külső stíluslapok "blink" értékkel rendelkező text-decoration tulajdonságát.

  2. Amennyiben a tulajdonság alkalmazásra került ellenőrizze, hogy a tulajdonsághoz társított és a szelektorokkal kiválasztott elem azonosítója, vagy osztálya alkalmazásra került-e a dokumentumban.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben az 1. és 2. pontok igazak, a tartalom nem felel meg a teljesítési feltételnek.