Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F8: A 1.2.2 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet bizonyos párbeszédek vagy fontos hangeffektusok megjelenítését mellőző feliratok okoznak

Alkalmazás

Minden technológia.

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Ez a hiba minden feliratokat alkalmazó technika esetében bekövetkezhet. Abban az esetben, ha a "feliratok" nem tartalmazzák a párbeszéd egészét (akár szószerinti, akár lényegi értelemben), vagy lényeges hangokat, akkor a felirat nem tekinthető igazi feliratozásnak.

FONTOS: A könnyebb vagy lassabb olvashatóság érdekében a feliratozás bizonyos esetekben egyszerűsíti a beszélt szövegeket. Ez szabvány eljárás és nem teszi érvénytelenné a feliratot.

Példák

1. hiba példa

Nem feliratozott szövegek példái:

  • a párbeszédet tartalmazó de fontos hangokat nem megjelenítő szövegek (valószínűleg egyszerűsített párbeszéd)

  • a tartalom bizonyos részeiben előforduló párbeszédeket elhagyó szövegek

Források

Ehhez a technikához jelenleg nincsenek elérhető források.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy bekapcsolta-e a feliratozott tartalmat.

  2. Ellenőrizze, hogy a feliratozás megjeleníti-e az összes párbeszédet.

  3. Ellenőrizze, hogy az összes fontos hang feliratozásra került-e.

Elvárható eredmények
  • A 2. és 3. lépések igazak.