Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

SM11: Szinkronizált szövegvetítéssel megoldott feliratozás SMIL 1.0-ban

Alkalmazás

SMIL 1.0

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

A SMIL 1.0-ban megjelenítendő feliratokkal kapcsolatban nem létezik általánosan elfogadott szabvány. A különböző felhasználói programok különböző formátumú feliratokat támogatnak. A támogatott formátumú fájlt a felirat forrás tulajdonságaként kell megadni.

A QuickTime a QTText felirat fájlokat támogatja. Az olyan valós idejű lejátszók, mint a RealPlayer és GRiNS támogatják a RealText felirat fájlokat. A WindowsMedia támogatja a SAMI fájlokat, de nem támogatja a SMIL-t. A Flash nem támogat egy specifikus fájltípust, de képes szintaktikailag elemezni az XML-alapú felirat fájlokat. Valójában az FLVPlayback SMIL támogatására alkalmazott komponense érzékeli az olyan paramétereket, mint a mozi/szerver url vagy a <switch> tagben meghatározott multi-sávszélesség jelző.

Leírás

A technika célja az, hogy megkönnyítse a siket vagy hallássérült felhasználóknak az audió-vizuális anyagokban elhangzó párbeszédes tartalmakhoz történő hozzáférést. Ennek a technikának az alkalmazásával az összes fontos párbeszéd és hang elérhetővé válik a felirat mezőben megjelenített szöveg útján.

A SMIL 1.0-ben különböző tartományok határozhatók meg a videónak és a feliratoknak. A feliratok és a videó szinkronizált formában kerülnek megjelenítésre olyan módon, hogy a szöveg és a videó a képernyő külön-külön tartományaiban jelennek meg.

Példák

Példa kód: SMIL 1.0 feliratminta QuickTime lejátszóhoz

Példa kód:

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<smil xmlns:qt="http://www.apple.com/quicktime/resources/smilextensions" 
 xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-smil" qt:time-slider="true">
 <head>
  <layout>
   <root-layout width="320" height="300" background-color="black"/>
   <region top="0" width="320" height="240" left="0" background-color="black" 
   id="videoregion"/>
   <region top="240" width="320" height="60" left="0" background-color="black" 
   id="textregion"/>
  </layout>
 </head>
 <body>
  <par>
   <video dur="0:01:20.00" region="videoregion" src="salesdemo.mov" 
   alt="Sales Demo"/>
   <textstream dur="0:01:20.00" region="textregion" src="salesdemo_cc.txt" 
   alt="Sales Demo Captions"/>
  </par>
 </body>
</smil> 
2. példa: SMIL 1.0 feliratminta RealMedia lejátszóhoz

Példa kód:

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<smil xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-smil">
 <head>
  <layout>
   <root-layout background-color="black" height="310" width="330"/>
   <region id="video" background-color="black" top="5" left="5" 
   height="240" width="320"/>
   <region id="captions" background-color="black" top="250" 
   height="60" left="5" width="320"/>
  </layout>
 </head>
 <body>
  <par>
   <video src="salesdemo.mpg" region="video" title="Sales Demo" 
   alt="Sales Demo"/>
   <textstream src="salesdemo_cc.rt" region="captions" 
   system-captions="on" title="captions" 
   alt="Sales Demo Captions"/>
  </par>
 </body>
</smil>

A példában egy <video> és <code><![CDATA[<textstream> taget tartalmazó <par> szegmens található. A rendszer-felirat attribútum jelzi azt, hogy a szöveg akkor jelenik meg, amikor a felhasználó lejátszójának beállítása kijelzi a szöveg megjelenítését. A videó és szöveg megjelenítésének tartományait a <layout> rész határozza meg.

1. példa: SMIL 1.0 feliratminta belső szöveggel

Példa kód:


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<smil xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-smil">
 <head>
  <layout>
   <root-layout background-color="black" height="310" width="330"/>
   <region id="video" background-color="black" top="5" left="5" 
   height="240" width="320"/>
   <region id="captions" background-color="black" top="250" 
   height="60" left="5" width="320"/>
  </layout>
 </head>
 <body>
  <par>
   <video src="salesdemo.mpg" region="video" title="Sales Demo" 
   alt="Sales Demo"/>
   <text src="data:,This%20is%20inline%20text." region="captions" begin="0s" 
   dur="3" alt="Sales Demo Captions">
    <param name="charset" value="iso-8859-1"/>
    <param name="fontFace" value="System"/>
    <param name="fontColor" value="yellow"/>
    <param name="backgroundColor" value="blue"/>
   </text>
  </par>
 </body>
</smil>

A példában egy <text> elem kerül bemutatásra, amely a SMIL fájlban található szinkronizált szöveget tartalmazza.

Folyamat

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Aktiválja a lejátszó beállításait, ha léteznek ilyenek.

 2. Játssza le a feliratozott fájlt.

 3. Ellenőrizze, hogy a feliratok megjelenítésre kerülnek-e.

Elvárható eredmények
 • A 3. pont igaz.