Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

F82: A 3.3.2 teljesítési feltételhez tartozó hiba, amelyet a vizuálisan megformázott telefonszám mezők elmaradt szöveges címkéi okoznak

Alkalmazás

Bármilyen technológia

Ez a hiba az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A látás sérült és értelmi fogyatékos felhasználók részére ennek a hibának a kiküszöbölése biztosítja azt, hogy az említett felhasználók felismerjék a telefonszámok bevitelére szolgáló mezőket és megértsék azt, hogy milyen információkat kell a mezőkbe beírniuk. A telefonszámok általában meghatározott és megkülönböztethető módon kerülnek vizuálisan formázásra, ami a szerkesztők szerint elegendő a számok bevitelére szolgáló mezők azonosítására. A mezők azonosítására szolgáló szöveges címkékre azonban még akkor is szükség lehet, ha a mezőknek algoritmikusan meghatározott nevekkel is rendelkeznek.

Példák

1. hiba példa:

Az Egyesült Államokban a teljes telefonszámok a háromtagú területi kódból, a háromtagú előhívóból és a négytagú telefonszámból állnak. Egy weboldalon a háromtagú telefonszámok bevitelére meghatározott hosszúságú és egymástól gondolatjellel elválasztott szöveges beviteli mezők szolgálnak, amelyek közül az első zárójelek között található. A formázásnak köszönhetően bizonyos felhasználók felismerik a telefonszám bevitelére szolgáló mezőket. A weboldalon szereplő mezők azonban nem rendelkeznek szöveges címkézéssel. Ez azért lehetséges, mert a címkék közvetlenül megelőznék a mezőket és ezért a mezők a "(", ")", és "-" jelekkel kerülnek megjelölésre.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. A weboldal minden egyes telefonszám mezőjének esetében ellenőrizze, hogy a mezők rendelkeznek-e a megfelelő tartomány mellett elhelyezkedő látható szöveges címkékkel.

  2. A weboldal minden egyes telefonszám mezőjéhez rendeljen hozzá a kitöltésre vonatkozó utasításokat.

Elvárható eredmények
  • Amennyiben az 1. és 2. pont hamisak, akkor a hiba bekövetkezik és a tartalom nem felel meg a teljesítési feltétel követelményeinek.