Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H63: A hatókör attribútum használata az adattáblázatok fejléc- és adatcelláinak társítására

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

A JAWS számos jelenlegi verziója támogatja a hatókör attribútum sor és oszlop értékeit. Ennek ellenére még számos probléma vár megoldásra és a WindowsEyes támogatása sem teljes értékű. Ugyanez igaz a képernyőolvasók japán verziójára. A JAWS verziói főként, az 5-ös, és a WindowsEyes öregebb változatai nem megbízhatóan támogatják a hatókör tulajdonságot.

Jelenleg azoknak a felhasználóknak, akik a segítő technológiájuk megbízható támogatására számítanak olyan összetett táblázatok esetében, amelyekben a fejléc nem az első sorban/oszlopban található, azoknak a H43: Id és fejléc attribútumok használata az adattáblázatok adat és fejléc celláinak a társításakor című részben leírt technika lehet a segítségére. Azon egyszerű táblázatok esetében, amelyekben a fejléc az első oszlopban vagy sorban található a th és td elemek használata javasolt.

Leírás

A technika célja a fejléc és adatcellák társítása a hatókör attribútum segítségével. A hatókör attribútum értelmezhetőbbé teheti a fejlécként használt bármely cella érvényességi körét. A hatókör azonosítja azt, hogy az adott cella egy sor, oszlop, vagy sorok és oszlopok csoportjának a fejléce. A sor, oszlop, valamint a sor- és oszlopcsoportok értékei elsősorban ezeket a lehetséges hatóköröket azonosítják.

Azoknak az adattáblázatoknak az estében például, amelyeknek a fejléce nem az első sorban vagy oszlopban található, mint az 1. példában szereplőnél, ez a technika használatos. A jelenlegi képernyőolvasók támogatására alapozva, a technika alkalmazása két esetben javasolt (egyszerű táblázatoknál):

 • az adatcellákat sor vagy oszlop fejlécként funkcionáló td jelöli

 • a fejléc cella td-vel kerül jelölésre th helyett. Bizonyos esetekben a szerkesztők ezt arra használják, hogy elkerüljék a th-val társított karakterek megjelenítését. A CSS használata sem javasolt a th megjelenésének vezérlésére.

Megjegyzés: Olyan egyszerű táblázatok esetében, amelyeknek a fejléce az első sorban vagy oszlopban szerepel a hatókör nélküli TH elemek használata is megfelelő.

Megjegyzés: Összetett táblázatok esetében a H43: Id és fejléc attribútumok használata az adat táblázatok adat és fejléc celláinak a társításakor című részben megfogalmazottak szerint ajánlott az azonosítók és fejlécek használata.

Példák

1. példa: Egyszerű táblázat

Az alábbi példában az 1. számú oszlop a táblázat sorainak sorszámát tartalmazza, míg a második oszlopban a sorok kulcs értéke található. A második oszlop cellái használhatják a scope="row" taget. Az első sor cellái jelölhetők a td-vel és használhatják a scope="col" taget.

Példa kód:

 <table border="1">
 <caption>Contact Information</caption>
 <tr>
  <td></td>
  <td scope="col">Name</td>
  <td scope="col">Phone#</td>
  <td scope="col">Fax#</td>
  <td scope="col">City</td>
 </tr><tr>
  <td>1.</td>
  <td scope="row">Joel Garner</td>
  <td>412-212-5421</td>
  <td>412-212-5400</td>
  <td>Pittsburgh</td>
 </tr><tr>
  <td>2.</td>
  <td scope="row">Clive Lloyd</td>
  <td>410-306-1420</td>
  <td>410-306-5400</td>
  <td>Baltimore</td>
 </tr><tr>
  <td>3.</td>
  <td scope="row">Gordon Greenidge</td>
  <td>281-564-6720</td>
  <td>281-511-6600</td>
  <td>Houston</td>
 </tr>
</table> 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes adat táblához:

 1. Ellenőrizze, hogy minden th elemnek van-e hatókör attribútuma.

 2. Ellenőrizze, hogy a fejlécként szereplő td elemeknek van-e hatókör attribútuma.

 3. Ellenőrizze, hogy minden hatókör attribútum rendelkezik-e row, col, rowgroup, vagy colgroup értékekkel.

Elvárható eredmények
 • Minden fenti ellenőrzés igaz.


Teljesítési feltételek: