Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H43: Id és fejléc attribútumok használata az adattáblázatok adat és fejléc celláinak a társításakor

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja az, hogy minden egyes adatcellát (egy adattáblázatban) társítson a megfelelő fejléchez. Ez a technika minden egyes adatcellához (td elem) hozzáad egy fejléc attribútumot. A más cellák fejléceként használt cellákhoz pedig egy id attribútumot rendel. A cellák fejléc attribútuma tartalmazza az adott fejléc cellák id attribútumainak listáját. Egynél több id hozzáadása esetén ezeket szóközökkel kell elválasztani egymástól.

Ezt a technikát kell alkalmazni akkor is, ha az adatcellákat többsoros és/vagy több oszlopos fejléccel társítják. Ez képessé teszi a képernyőolvasókat arra, hogy kiolvassák az adatcellákkal társított fejléceket abban az esetben, amikor a túl összetett kapcsolat nem értelmezhető egyedül a th elemmel, illetve a th elem és hatókör attribútum együttes alkalmazásával. A technika alkalmazásával a komplex kapcsolatok a prezentáció formátumának megváltozása esetén is megjeleníthetők maradnak.

Ez a technika nem ajánlott abban az esetben, ha sablonként használt táblázat jelentés nélküli cellái között lévő kapcsolatokat kell meghatározni.

Példák

1. példa: Több soros fejléccel rendelkező táblázat

Példa kód:

<table>
  <tr>
   <th rowspan="2" id="h">Homework</th>
   <th colspan="3" id="e">Exams</th>
   <th colspan="3" id="p">Projects</th>
  </tr>
  <tr>
   <th id="e1" headers="e">1</th>
   <th id="e2" headers="e">2</th>
   <th id="ef" headers="e">Final</th>
   <th id="p1" headers="p">1</th>
   <th id="p2" headers="p">2</th>
   <th id="pf" headers="p">Final</th>
  </tr>
  <tr>
  <td headers="h">15%</td>
  <td headers="e e1">15%</td>
  <td headers="e e2">15%</td>
  <td headers="e ef">20%</td>
  <td headers="p p1">10%</td>
  <td headers="p p2">10%</td>
  <td headers="p pf">15%</td>
  </tr>
 </table>

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrzés sablon táblázatok részére: határozza meg, hogy a tartalom kapcsolatban áll-e más sorokban vagy oszlopokban szereplő tartalmakkal. Ha nem, akkor a táblázat sablon, ha igen akkor a táblázat adat típusú.

 2. Adattáblázatok esetén ellenőrizze, hogy bármelyik cella, amelyik egynél több soros és/vagy oszlopos fejléchez került társításra, rendelkezik-e fejléc attribútummal,amelyben szerepel a cellához társított összes fejléc id eleme.

 3. Adattáblázatok esetében, amelyben bármelyik adatcella tartalmaz id vagy fejléc attribútumot,

  1. Ellenőrizze, hogy az adatcella fejléc attribútumában felsorolt id elemek megegyeznek-e a fejléc-elemként használt cella id attribútumával.

  2. Ellenőrizze, hogy az adatcellák fejléc attribútuma tartalmazza-e az adatcellához társított fejlécek id attribútumát.

  3. Ellenőrizze, hogy minden id elem egyedi-e (nincs két ugyanolyan id-val rendelkező elem ugyanazon a lapon)

Elvárt eredmények
 • Ha a táblázat sablon egyetlen cella sem tartalmaz fejléc vagy azonosító attribútumokat

 • H a táblázat adat jellegű és bármelyik cella tartalmaz egy azonosító attribútumot, ellenőrizze, hogy a 3.1., 3.2, és 3.3 pontok igazak.

 • Ha a táblázat adat jellegű és bármelyik cella több mint egysoros és/vagy oszlopos fejléchez kerül társításra ellenőrizze, hogy a 2. pont igaz-e.


Teljesítési feltételek: