Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H62: A rubin elem használata

Alkalmazás

XHTML 1.1

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

A rubin jelölés részét képezi az rp elem, amely tartalék mechanizmusként szolgál az XHTML 1.1-et nem támogató felhasználói programok esetében. Annak ellenére, hogy a rubin elem csak az XHTML 1.1-ben került meghatározásra, az IE 5.0 és modernebb verziói még HTML 4.01 vagy XHTML 1.0 alkalmazása esetén is támogatják a rubin, rt, és rp elemeket.

Leírás

A technika célja az, hogy rubin magyarázatokkal szolgáljon az alkalmazott szöveg kiejtéséről és jelentéséről abban az esetben, ha a jelentést a kiejtés határozza meg.

Számos nyelvben a szöveg a kiejtéstől függően mást és mást jelenthet. Ez meglehetősen gyakori vonás a kelet-ázsiai nyelvekben csak úgy, mint a héberben, arabban és más nyelvekben. De ugyanakkor ez előfordulhat az angol és más nyugat-európai nyelvekben is.

A rubin elem lehetővé teszi magyarázatok hozzáfűzését az "alapszöveghez", amelynek révén a kiejtéssel kapcsolatos információkat és bizonyos esetekben meghatározásokat lehet közölni a felhasználóval. A rubin elemet gyakran használják a japán és más kelet-ázsiai nyelvekkel. A rubin elem az XHTML 1.1 moduljaként került meghatározásra.

A rubin jelölésnek két fajtája létezik: az egyszerű és az összetett. Az egyszerű rubin elemet a teljes szavak vagy kifejezések esetében alkalmazzák. Ezt nevezik "alapszövegnek" (rb elem). A kifejezések kiejtését jelző rubin magyarázat (az rt elem, vagy rubin szöveg) kisebb karakterekkel kerül megjelenítésre. (A "rubin" kifejezés a nyomtatott szövegben megjelenő kisméretű betűkre utal.) A rubin szöveg általában közvetlenül az alap szöveg felett vagy előtt jelenik meg (a vízszintes szövegek fölött, a függőleges szövegek jobb oldalán). Bizonyos japán nyelvű szövegek esetében a rubin a szöveg értelmét adja meg, az alapszöveg fonetikus magyarázatával ellentétes oldalon. Az egyszerű rubin jelölés "tartalék" lehetőséget is tartalmaz a rubin elemet nem támogató felhasználói programok részére (amelyek nem támogatják az XHTML 1.1-et).

Az összetett rubin jelölés lehetővé teszi az alapszöveg felosztását kisebb részekre, amelyek egyenként társíthatók különálló rubin magyarázatokkal. Az összetett rubin elem nem támogatja a tartalék lehetőséget.

A rubin magyarázatok nem gyakoriak a héberhez hasonló nyelvekben, amelyekben az Unicode karakterek között a kiejtést megjelenítő megkülönböztető jelek is találhatók. Ez a vonás szintén nem gyakori az angol és más európai nyelvekben.

Megjegyzés: A rubin elemmel történő kiejtés megjelölés elsődleges célja a tartalmak még hozzáférhetőbbé tétele olyan fogyatékos felhasználók számára, akik a kiejtési információk birtokában képesek elolvasni és megérteni a tartalom nyelvét. Azoknak viszont nincs értelme megadni a kiejtési információkat, akik nem ismerik a tartalom nyelvét.

Példák

1. példa: A rubin jelölés kiejtési információkkal szolgál a mozaikszavakkal kapcsolatban

Az alábbi példában a rubin magyarázat kiejtési információkat közöl a Web Tartalom Akadálymentesítési Irányelvek kezdőbetűiből álló mozaikszóval (akronimmal) kapcsolatban. A WCAG betűk adják meg az alapot (az rb elem), míg a kiejtési információkat a rubin szöveg (az rt elem) jeleníti meg. A zárójeles rp rubin elem a rubin magyarázatokat nem támogató felhasználói programok esetén jelöli azt, hogy az rt elem szövege adja meg a kiejtési információkat. A zárójelben tett kiejtési információ közvetlenül az alapszöveg után jelenik meg (a rubin elemet támogató felhasználói programok nem jelenítik meg a zárójeleket).

Példa kód:

<p>When we talk about these guidelines, we often just call them
 <ruby>
  <rb>WCAG</rb>
  <rp>(</rp>
   <rt>Wuh-KAG</rt>
  <rp>)</rp>
 </ruby>.
</p>
2. példa: Rubin magyarázat a japán nyelvhez

A következő példa japán nyelvű. A japán nyelv esetében a rubin elem a Han karakterek (Kanji) kiejtését adja meg. A zárójeles rp rubin elem a rubin magyarázatokat nem támogató felhasználói programok esetén jelöli azt, hogy az rt elem szövege adja meg a kiejtési információkat. A zárójelben tett kiejtési információ közvetlenül az alapszöveg után jelenik meg (a rubin elemet támogató felhasználói programok nem jelenítik meg a zárójeleket).

Példa kód:

<p>
 <ruby>
  <rb>????</rb>
  <rp>(</rp>
  <rt>????????</rt>
  <rp>)</rp>
 </ruby>
</p>  

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

Olyan szövegekhez, amelyeknél a rubin magyarázat szolgáltatja a kiejtési információt:

 1. Ellenőrizze, hogy az rt elem tartalmazza-e az rb elemek által meghatározott szövegek kiejtési információit.

 2. Egyszerű rubin jelölés esetén, ellenőrizze, hogy van-e rp elem, amely a rubin magyarázatokat nem támogató felhasználói programoknak jelzik, hogy az rt elem szövege adja meg a kiejtési információkat.

Elvárt eredmények
 • Az 1. és 2. ellenőrzés igaz.


Teljesítési feltételek: