Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H60: A hivatkozáselem használata a szójegyzékre való hivatkozásra

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

Néhány felhasználói program egy opcionális navigációs oszlopot is megad a hivatkozáselem által közvetített információ megjelenítésére. Ez a funkció megtalálható a Mozilla és Opera böngészők jelenlegi verzióiban. Az IE 6.0 és Firefox 1.5 nem biztosítja ezt a lehetőséget, de kiegészítőkön és bővítményeken keresztül telepíthetők. A hivatkozáselem böngészők általi támogatásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a The 'link'-Element in (X)HTML című részt.

Leírás

A technika célja az, hogy mechanizmust biztosítson a szószedet megtalálásához. Abban az esetben, ha egy kifejezés a különálló szószedetben kerül meghatározásra, a szószedetet használó lap fejléc-elemében egy hivatkozásnak kell utalnia a szószedetre. A hivatkozáselem rel attribútuma a "szószedet" értékre kerül beállításra, míg a href attribútum a szószedet oldal URI-ját tartalmazza. Ezek után a felhasználói program segítségével a felhasználók könnyen és gyorsan képesek lesznek megtalálni a szószedetet.

Példák

1. példa: A WCAG 2.0 szószedete.

Példa kód:

 <link rel="glossary" href="http://www.w3.org/TR/WCAG20/#glossary">

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat

Minden szógyűjtemény vagy lista esetén, amely szószedetként kerül felhasználásra:

  1. Ellenőrizze, hogy a weboldal fejléc-elemében található és a szószedetben is szereplő minden szó, kifejezés vagy rövidítés tartalmaz-e egy hivatkozáselemet.

  2. Ellenőrizze, hogy a hivatkozáselemek rendelkeznek-e a rel="glossary" attribútummal.

  3. Ellenőrizze, hogy a hivatkozás href attribútuma a szószedet lapra hivatkozik-e.

Elvárható eredmények
  • Minden fenti ellenőrzés igaz.

Megjegyzés: A rövidítés WCAG-ben használt definíciója a következő: "egy szó, kifejezés, vagy név rövidített alakja, amelynek eredeti formáját nem utasította el a szervezet és amely arra utal, hogy a rövidítés nem vált a nyelv részévé."


Teljesítési feltételek: