Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H59: A hivatkozáselem és a navigációs elemek használata

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

 • A hivatkozáselem nem egységes a felhasználói program és a segítő technológia támogatásának szempontjából.

 • Néhány felhasználói program egy opcionális navigációs oszlopot is megad a hivatkozáselem által közvetített információ megjelenítésére. Ez a funkció megtalálható a Mozilla és Opera böngészők jelenlegi verzióiban. Az IE 6.0 és Firefox 1.5 nem biztosítja ezt a lehetőséget, de kiegészítőkön és bővítményeken keresztül telepíthetők.

  A hivatkozáselem böngészők általi támogatásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a The 'link'-Element in (X)HTML című részt.

Leírás

Ez a technika azt írja le, hogy a hivatkozáselem miként biztosít metaadatokat a weblapok sorozatában elhelyezkedő HTML oldal helyzetéről illetve, hogyan nyújt segítséget egy tartalom megtalálásához a weblapok sorozatán belül. A rel attribútum értéke a kapcsolat jellegét adja meg, míg a href attribútum kapcsolattal rendelkező dokumentumhoz biztosít hivatkozást. Több hivatkozáselem többszörös kapcsolatot bizztosít. A rel attribútum számos értéke igen hasznos:

 • Kezdő: A dokumentumok sorában elsőként szereplő dokumentumra utal.

 • Következő: A dokumentumok lineáris rendjében soron következő dokumentumra utal.

 • Előző: A dokumentumok rendezett sorrendjében a megjelenítetett megelőző dokumentumra utal.

 • Tartalom: Tartalomjegyzékként megjelenített tartalomra utal.

 • Index: A jelenlegi dokumentum indexeként szolgáló tartalomra utal.

Példák

1. példa

Egy on-line könyv 2. fejezete weboldalának fejléc része az alábbi hivatkozást tartalmazhatja.

Példa kód:

<link rel="Contents" href="Contents.html" title="Table of Contents" />
<link rel="Index" href="Index.html" title="Index" />
<link rel="Prev" href="Chapter01.html" title="01. Why Volunteer?" />
<link rel="Next" href="Chapter03.html" title="03. Who Volunteers?" />

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

Egy weboldalak sorozatában található weblap esetében:

 1. Ellenőrizze, hogy minden hivatkozáselem hozzátartozik-e a dokumentum fejlécében található navigációs eszközhöz.

 2. A dokumentum fejlécében lévő navigációs eszközhöz tartozó minden hivatkozáselem esetében ellenőrizze, hogy tartalmaznak-e legalább:

  1. a hivatkozás típusát meghatározó rel attribútumot

  2. a megfelelő forrás meghatározására szolgáló href attribútumot

Elvárható eredmények
 • Minden fenti ellenőrzés igaz.


Teljesítési feltételek: