Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H56: A dir attribútum használata a beágyozatt irányú futtatások okozta problémák megoldására

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja az, hogy a dir attribútum alkalmazásával a beágyazott irányú futtatásokat tartalmazó szövegekben azonosítsa a szöveg irányának megváltozását. A beágyazott irányú futtatás egy olyan szövegfuttatási mód, amely kevert irányú szövegeket tartalmaz. Ilyen eset például egy angol nyelvű bekezdés, amelyben egy angol kifejezést tartalmazó héber idézet van. Ebben az esetben a span vagy más elemmel párosított dir attribútum használata szükséges lehet, mert a Kétirányú Unicode algoritmus nem kívánt következményeket hozhat, ha a kevert irányú szöveg szóközt vagy pontozást tartalmaz. A technikában alkalmazott koncpeció a What you need to know about the bidi algorithm and inline markup. című részben is leírásra került.

Példák

1. példa

Ez a példa a beágyazott héber és angol nyelvű kevert irányú kifejezésnek jobbról balra határozza meg az irányát. Mivel a teljes jobbról balra futó idézet héber nyelven íródott ezért a "W3C" szövegnek és a vesszőnek a szöveg bal oldalán kell megjelennie:

A cím héberül: "?????? ???????, W3C".

Vizuálisan rendezett ASCII verzió (RTL szöveg nagybetűvel, LTR kisbetűvel):

a cím héberül "w3c ,YTIVITCA NOITAZILANOITANRETNI".

Az Unicode kétirányú algoritmus egyedül nem elégséges a probléma megoldására és a jobb oldalon hagyja a 'W3C' szöveget:

A cím héberül: "?????? ???????, W3C".

A vizuálisan rendezett ASCII verzió:

a cím héberül: "YTIVITCA NOITAZILANOITANRETNI, w3c".

A következő jelölés az elvárt eredményt fogja előidézni:

Példa kód:


<p>The title says "<span lang="he" 
dir="rtl">?????? ???????, W3C</span>" in Hebrew.</p> 

Források

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze a dokumentum szövegének irányát.

  2. Jobbról balra irányú szöveg esetén ellenőrizze, hogy az eredeti elem dir attribútumának van-e "rtl" értéke.

  3. Abban az esetben, ha a szöveg balról jobbra irányú ellenőrizze, hogy nincs-e dir attribútummal rendelkező eredeti elem, illetve ha volt ilyen, annak az attribútuma rendelkezett-e "ltr" értékkel.
Elvárható eredmények
  • A 2. és 3. pontok minden szövegre igazak.


Teljesítési feltételek: