Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H54: A dfn elem használata egy értelmező szerepben álló szó azonosítására

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja a dfn elem használata arra, hogy a meghatározott helyén megjelöljön egy szót vagy kifejezést. A dfn elemet a bekeretezett taget meghatározó elem jelölésére szokták felhasználni. Más szavakkal mondva, ott jelzi a tag előfordulását, ahol az meghatározásra került. Fontos, hogy ez a taget keretezi be és nem a definíciót. A definíció megadására ezt a technikát a G112: Using inline definitions módszerrel kombináltan szokták alkalmazni.

Példák

1. példa

A következő kódrész a dfn elem használatát szemlélteti.

Példa kód:

<p>The Web Content Accessibility Guidelines require that non-text content
has a text alternative. <dfn>Non-text content</dfn> is content that is not a sequence
of characters that can be programmatically determined or where the sequence is
not expressing something in human language; this includes ASCII Art (which is a
pattern of characters), emoticons, leetspeak (which is character substitution), and
images representing text .</p> 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Azonosítson minden olyan szót a szövegben, amely a definíciója közelében helyezkedik el.

  2. Ellenőrizze, hogy minden meghatározott szó egy dfn elemben helyezkedik-e el.

Elvárható eredmények
  • A 2. pont igaz.


Teljesítési feltételek: