Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H53: Az objektum-elem törzsének a használata

Alkalmazás

Olyan dokumentumok, amelyek az objektum-elemmel médiát is letöltenek.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

Ez a technikát nem támogatják megfelelően a segítő technológiák és a böngészők által nyújtott támogatás is bizonytalan.

Leírás

Ennek a technikának az a célja, hogy szövegalternatívát biztosítson azokhoz a tartalmakhoz, amelyek az objektum-elemmel kerültek megjelenítésre. Az objektum-elem törzse teljes szövegalternatívát biztosíthat az objektumhoz, illetve tartalmazhat további nem-szöveges tartalmakat szövegalternatívákkal kiegészítve.

Példák

1. példa: Egy objektum tartalmazza az őt bemutató hosszú leírást

Példa kód:

 <object classid="http://www.example.com/analogclock.py">
 <p>Here is some text that describes the object and its operation.</p>
</object>
2. példa: Egy objektum szövegalternatívával ellátott nem-szöveges tartalmat foglal magába

Példa kód:

<object classid="http://www.example.com/animatedlogo.py">
 <img src="staticlogo.gif" alt="Company Name" />
</object>  
      
3. példa: A képi objektumban szereplő rövid leírás a kép szerepét ismerteti.

Példa kód:

<object data="companylogo.gif" type="image/gif">
 <p>Company Name</p>
</object>

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy minden egyes objektum-elem törzse tartalmazza-e az objektumra vonatkozó szövegalternatívát.

Elvárt eredmények
 • Az 1. pont igaz.


Teljesítési feltételek: