Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H51: Táblázat kijelölés alkalmazás a táblázatos információk megjelenítésével

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technikának az a célja, hogy a táblázatos információk közötti összefüggéseket akkor is megőrizze, ha a felhasználó nem látja a táblázatot vagy a megjelenítés formátuma megváltozik. Az információ akkor értelmezhető táblázatosnak, ha a szövegek, számok, képek, vagy más adatok közötti logikus kapcsolat két dimenzióban (függőlegesen és vízszintesen) létezik. Ezeket a kapcsolatokat olyan oszlopokban és sorokban lehet megjeleníteni, amelyeken keresztül felismerhető a megjeleníteni kívánt logikus kapcsolat.

A kapcsolatok megjeleníthetők a table elem, illetve a tr, th, és td gyerek elemek együttes használatával. A beillesztett tab elemekkel készített oszlopok, vagy a pre elemek használata kizárólag vizuális technikák. Abban az esetben, ha a felhasználó nem látja a táblázatot, vagy a megjelenítés megváltozik, akkor ezek a vizuálisan megjelenített kapcsolatok elvesznek.

Példák

Example 1: Egy időbeosztás egyszerű adattáblázatba foglalása oszlop és sor fejlécekkel.

A példa egy egyszerű adattáblázat kijelölését szemlélteti. Az első sorban a hét napjai szerepelnek. Az első oszlopban az idő intervallumok kerültek. Ezeket a cellákat a th elem jelöli, amely az oszlop fejléceként a hét napjait, míg a sorok fejléceként az idő intervallumokat adja meg.

A képernyőolvasók azokat a fejléc információkat közlik, amelyek a felhasználó navigálása közben megváltoznak. Ennek megfelelően, ahogy a felhasználó a sorban balra vagy jobbra mozog úgy hallja a hét napjait (oszlop fejléc), amelyet a bejegyzett esemény (ha van ilyen) ismertetése követ. A felhasználó az idő intervallumokat is hallani fogja, ahogy fel- le mozog a megfelelő oszlopban.

Példa kód:

 <table>
 <tr>
  <td> </td>
  <th>Monday</th>
  <th>Tuesday</th>
  <th>Wednesday</th>
  <th>Thursday</th>
  <th>Friday</th>
 </tr>
 <tr>
  <th>8:00-9:00</th>
  <td>Meet with Sam</td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td> </td>
 </tr>
 <tr>
  <th>9:00-10:00</th>
  <td> </td>
  <td> </td>
  <td>Doctor Williams</td>
  <td>Sam again</td>
  <td>Leave for San Antonio</td>
 </tr>
</table> 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze a táblázatos információ meglétét.

 2. A táblázatos információ minden egyes megjelenése esetében:

  1. Ellenőrizze, hogy a táblázat kijelölésre került-e legalább a table, tr, th, és td elemekkel.

Elvárható eredmények
 • Minden fenti ellenőrzés igaz.


Teljesítési feltételek: