Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H48: Ol, ul és dl használata listákhoz

Alkalmazás

HTML, XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a támogató technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

A segítő technológiák nem egységesen támogatják a type attribútum azon különböző használati módjait, amelyekkel a számozás vagy kiemelés stílusait jelzik.

Leírás

A technika célja az, hogy célszerű lista-elemek felhasználásával állítsanak elő listákat.

Az ol elemet rendezett, míg az ul elemet rendezetlen listák elkészítésére lehet felhasználni. A definíciós lista (dl) a meghatározások és definíciók csoportosítására szolgál. Habár a jelölés ezen módja sokkal olvashatóbbá teszi a listákat, nem minden lista igényli a megjelölést. A vesszővel elválasztott listákat tartalmazó mondatok például nem minden esetben igénylik a jelölést.

A felhasználóknak a navigálás során problémát jelenthet az, hogy ha a használt jelölés vizuálisan listává formázza az elemeket, de nem jelöli a köztük lévő kapcsolatot. Ennek a formázásnak egy példája a listaelemeket jelölő csillag karakter és a lista-elemeket elválasztó <br> elem.

Néhány segítő technológia lehetővé teszi a felhasználóknak a listáról listára vagy elemről elemre történő navigálást. A stílus lapok használata lehetővé teszi a lista megjelenítésének megváltoztatását, míg változatlanul hagyja annak integritását.

Példák

1. példa: Lépéseket sorozatban bemutató lista

Az alábbi példa egy rendezett listán keresztül mutatja be a lépések sorozatát.

Példa kód:

 <ol>
 <li>Mix eggs and milk in a bowl.</li>
 <li>Add salt and pepper.</li>
</ol>
2. példa: Élelmiszer lista

Az alábbi példa egy áruházban vásárolt áruk rendezetlen listáját jeleníti meg.

Példa kód:

<ul>
 <li>Milk</li>
 <li>Eggs</li>
 <li>Butter</li>
</ul>
3. példa: Egy szó és a definíciója

Az alábbi példa egy definíciós listát jelenít meg, amely a definíciót az általa meghatározott szóval csoportosítja.

Példa kód:

<dl>
 <dt>blink</dt>
 <dd>turn on and off between .5 and 3 times per second
 </dd>
</dl> 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy a lista formátumban megjelenített tartalom (kiemelő jellel vagy anélkül) rendezetlen listaként kerül-e megjelölésre.

 2. Ellenőrizze, hogy a számozott listaként megjelenített tartalom rendezett listaként került-e megjelölésre.

 3. Ellenőrizze, hogy a definíciós listaként megjelölt tartalom lista formájában tartalmazza-e kifejezéseket és definícióikat.

Elvárt eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés igaz.


Teljesítési feltételek: