Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H46: Noembed használata embed-el

Alkalmazás

Olyan dokumentumok, amelyek az embed elemekkel együtt bővítményeket töltenek le.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

Megjegyzés: Habár a felhasználói programok széleskörűen támogatják az embed-et ez nem érvényes része a HTML-nek vagy XHTML-nek.

Leírás

A technika célja az, hogy alternatív tartalmat biztosítson a noembed elemben lévő embed elemnek. A noembed elem csak akkor kerül megjelenítésre, ha az embed elem nem támogatott. Amíg ez bárhol elhelyezhető a lapon, addig úgy ajánlatos ezt szerkeszteni, mint az embed gyermek eleme. Így a segítő technológiáknak világossá válik, hogy a szövegalternatíva azzal az embed elemmel került társításra, amelyet leír.

Példák

1. példa: Noembed szerkesztése az embed-en belül.

Példa kód:

<embed src="../movies/history_of_rome.mov"
 height="60" width="144" autostart="false">
 <noembed>
  <a href="../transcripts/transcript_history_rome.htm">Transcript of "The history of Rome"</a>
 </noembed>
</embed>
2. példa: Noembed szerkesztése az embed-en belül.

Példa kód:

<embed src="moviename.swf" width="100" height="80"
 pluginspage="http://example.com/shockwave/download/" />
<noembed>
 <img alt="Still from Movie" src="moviename.gif" 
  width="100" height="80" />
</noembed>;

Források

Ehhez a technikához nincsenek elérhető források.

(jelenleg nincsenek)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy az embed elemnek van-e gyermek noembed eleme.

 2. Ellenőrizze, hogy az embed elemnek van-e olyan noembed eleme, ami közvetlenül utána áll.
Elvárható eredmények
 • Az 1. vagy a 2. pont igaz.


Teljesítési feltételek: