Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H45: A longdesc használata

Alkalmazás

HTML és XHTML dokumentumok, amelyek rövid szövegalternatívával nem leírható képeket tartalmaznak.

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technika támogatásra vonatkozó megjegyzések:

Némely régebbi verziójú segítő technológia nem támogatja a longdesc attribútumot.

Leírás

A technikának az a célja, hogy a longdesc attribútum segítségével információkat közöljön azokról a képekről, amelyeknek a tartalmáról vagy funkciójáról a rövid szövegalternatívák nem szolgáltatnak információt. A longdesc attribútum egy olyan URI, amely hosszabb leírást tartalmaz egy nem-szöveges tartalomról.

Példák

1. példa

Példa kód:

<p><img src="chart.gif" alt="a complex chart" longdesc="chartdesc.html"/></p>

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy a képi elemnek van-e longdesc attribútuma.

  2. Ellenőrizze, hogy a longdesc attribútum értéke megegyezik-e egy létező forrás érvényes URI-jával.

  3. Ellenőrizze, az adott URI célja tartalmaz-e olyan hosszú leírást, amely ismerteti a társított eredeti nem-szöveges tartalmat.

Elvárható eredmények
  • Mindhárom pont igaz.

Teljesítési feltételek: