Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H49: Szemantikus jelölés használata kiemelt vagy speciális szövegek kijelölésére

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

A felhasználói programra és a segítő technológia támogatására vonatkozó megjegyzések

 • Néhány szemantikus elemet nem támogatnak megfelelően a segítő technológiák. Ezen elemek és attribútumok közé tartozik a code, del, dfn, ins, kbd, s, sub, sup, tt, és q. Ezeknek az elemeknek a használata esetén a szerkesztőknek két alkalmazási módot kell megfontolniuk. Az egyik esetén a tartalom megértéséhez a felhasználóknak hozzá kell férniük a jelölés szemantikus jelentéséhez, míg a másik esetben a szemantikus jelentés szöveges formában kerül megadásra.

 • A legtöbb képernyőolvasó nem ad automatikus figyelmeztetést az em, strong, b, vagy i elemek alkalmazása esetén.

 • A JAWS támogatja a blockquote és cite alkalmazását. A WindowEyes támogatja a blockquote, q és cite elemek alkalmazását.

 • A Firefox 1.0 (Windows), Opera 7.54 (Windows), valamint a Mozilla 1.7.3 (Windows) és fejlettebb verziói idézőjelekkel jelölik a q elemeket, míg az Windows alatt futó Internet Explorer 6 nem teszi ezt meg.

A Firefox 1.0 (Windows), Opera 7.54 (Windows), valamint a Mozilla 1.7.3 (Windows) és fejlettebb verziói idézőjelekkel jelölik a q elemeket, míg az Windows alatt futó Internet Explorer 6 nem teszi ezt meg.

Leírás

A technikának az a célja, hogy bemutassa a szemantikus kijelölés használatát a kiemelt vagy speciális szövegek algoritmusos meghatározása érdekében. A szemantikus kijelölés ugyanakkor szerkezetbe is foglalja a kiemelt vagy speciális szöveget tartalmazó dokumentumot. Ezek után a felhasználói programok megjelenítik a felhasználó számára a szerkezetet. A különböző típusú szerkezetekre például különböző vizuális megjelenítést, illetve hangos megjelenítés esetén más hangot vagy hangmagasságot alkalmazhatnak.

A legtöbb felhasználói program vizuálisan megkülönbözteti a szemantikus kijelöléssel ellátott szövegeket. Némely segítő technológia is rendelkezik olyan mechanizmussal, amellyel meghatározhatók a tökéletes szemantikus kijelöléssel ellátott tartalom jellemzőit.

Példák

Lásd a szemantikus szövegek megjelenített példáit.

1. példa

Az alábbi példa az szövegek kiemelésének módját szemlélteti em és strong elemek segítségével. Az em és strong elemek a számos módon (betű típus megváltoztatása, hangváltozás) megjeleníthető szerkezeti kiemelések jelzésére szolgálnak.

Példa kód:

 ...What she <em>really</em> meant to say was, &quot;This is not ok, 
 it is <strong>excellent</strong>&quot;!... 
2. példa

Az alábbi példa a több bekezdést igénylő hosszabb idézetek kiejölésére alkalmas blockquote elem használatát, valamint a hivatkozások meghatározására szolgáló cite elem használatát szemlélteti.

Példa kód:

<p>The following is an excerpt from the <cite>The Story of my Life</cite> by Helen Keller</p>
 <blockquote>
  <p>Even in the days before my teacher came, I used to feel along the square stiff boxwood
  hedges, and, guided by the sense of smell, would find the first violets and lilies. 
  There, too, after a fit of temper, I went to find comfort and to hide my hot face 
  in the cool leaves and grass.</p>
 </blockquote>
3. példa

Ebben a példában a rövidebb idézetek kijelölésére szolgáló q elem használata kerül bemutatásra. Mivel számos felhasználói program nem támogatja és ezért nem is jeleníti meg teljes mértékben (lsd. a felhasználói programokra vonatkozó megjegyzéseket) ezt az elemet, ezért az idézetek a q elem köré kerülnek szerkesztésre. Azoknak a felhasználói programoknak az esetében, amelyek támogatják a q elemet a CSS szabályok letiltják az idézetek automatikus generálását. Ezzel elkerülhető a szerkesztő által elhelyezett idézetek automatikus duplikálása. A jövőben, amikor a q elem támogatása már sokkal elterjedtebb lesz, az idézetek szükségessége, illetve az automatikusan generált idézetek tiltása megszűnik.

Példa kód:

q:before { content: ""; } 
q:after { content: ""; } 

Példa kód:

 <p>Helen Keller said, "<q>Self-pity is our worst enemy and if we yield to it, 
we can never do anything good in the world.</q>"</p>
4. szabály

Felső- és alsóindexek készítése a sup és sub elemekkel.

Példa kód:

 <p>Beth received 1<sup>st</sup> place in the 9<sup>th</sup> grade science competition.</p>
<p>The chemical notation for water is H<sub>2</sub>O.</p>

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze azokat az információikat, amelyek a szöveg megjelenítésének különböző variációin keresztül kerülnek megjelenítésre.

 2. Ellenőrizze, hogy az információkat megjelenítő szövegváltozatok a megfelelő szemantikus kijelöléssel (mint pl. em, strong, cite, blockquote, quote, sub, és sup) kerültek-e megjelölésre.

Elvárható eredmények

Teljesítési feltételek: