Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H39: Felirat elemek használata az adattáblázat feliratainak az adattáblázatokkal történő társítása céljából

Alkalmazás

HTML és XHTML adat táblázatok

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik

Leírás

A program célja az, hogy algoritmikusan társítson feliratokat az adattáblázatokhoz, abban az esetben, ha a prezentációhoz feliratok is tartoznak. A táblázat felirata azonosítóként szolgál és a táblázat címeként vagy fejléceként jelenik meg.

Ilyen szövegek esetében a felirat elem a megfelelő megjelölés, amely biztosítja az azonosító és a táblázat megfelelő társítását, beleértve a vizuális megjelenést is (alapértelmezés szerint). Ezen kívül a feliratelem használata a képernyőolvasó szoftverek számára is lehetővé teszi a táblázat felirataihoz történő navigálást, abban az esetben, ha léteznek ilyenek.

A feliratelem használható az összefoglaló attribútummal együtt vagy anélkül. Míg a felirat elem azonosítja a táblázatot, addig az összefoglaló attribútum annak céljáról ad magyarázatot, vagy a táblázatban történő navigáció módját mutatja be. Ha mindkét módozat használatos, akkor a feliratnak nem szabad az információt duplikálnia az összefoglalóban.

Habár a WCAG 2.0 nem tiltja a táblázat sablonok elhelyezését, a HTML és XHTML táblázati elemek szemantikus jelentésének megőrzése, valamint a táblázatot és a tartalmat egymástól elválasztó kódolási gyakorlatnak való megfelelőség céljából, a CSS alapú sablonok használata a javasolt. Táblázat sablon használata esetén a feliratelem nem alkalmazható. A táblázat sablon feladata egyszerűen csak a tartalom elhelyezésének szabályozása, maga a táblázat "láthatatlan" a felhasználó számára. A felirat megtörné ezt a láthatatlanságot és felhívná a figyelmet a táblázatra.

Példák

1. példa: Egy felirattal ellátott naptár

Példa kód:

<table>
<caption>Schedule for the week of March 6</caption>
...</table> 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrzés a táblázat sablonokhoz: a tartalmak közötti összefüggések ellenőrzése mind az oszlopok mind a sorok vonatkozásában.

    1. Ha nincs, akkor a táblázat sablon.

    2. Ha igen, akkor a táblázat adattáblázat.


  2. Abban az esetben, ha a táblázat sablon ellenőrizze, hogy az nem tartalmaz feliratelemet.
  3. Abban az esetben, ha a táblázat adattáblázat és rendelkezik feliratelemmel ellenőrizze, hogy a felirat azonosítja-e a táblázatot.
  4. Ha az adattáblázatban összefoglaló attribútum és feliratelem is található ellenőrizze, hogy az összefoglaló nem duplikálja-e a feliratot.
Elvárt eredmények
  • Táblázat sablonok esetében a 2. pont igaz.

  • Adattáblázatok esetében a 3. és 4. pont igaz.


Teljesítési feltételek: