Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H40: Definíciós listák használata

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja az, hogy egy definíciós listában történő feltüntetés útján megadja szavak és kifejezések jelentését. A listát a dl elem jelöli. A listán belül minden egyes terminus egy különálló dt elembe kerül, a meghatározás pedig az ezt közvetlenül követő dd elembe kerül szerkesztésre. A definíciós listára vonatkozó kiegészítő információk megjelenítésére a cím attribútum használatos.

A dl, dt, és dd elemek használata biztosítja a kifejezések és definícióik közötti kapcsolat egységes elemként történő kezelését, még a prezentáció formátumának megváltozása esetén is.

A definíciós listák könnyebben alkalmazhatók abban az esetben, ha a definíciók ábécé sorrendbe kerülnek rendezésre. A definíciós listák tipikusan szótárakban kerülnek alkalmazásra.

Példák

1. példa

Tengerészeti kifejezések definícióinak listája egy hajózással kapcsolatos weboldalon.

Példa kód:

<dl title="Nautical terms">
 <dt>Knot</dt>
 <dd>
  <p>A <em>knot</em> is a unit of speed equaling 1 
   nautical mile per hour (1.15 miles per hour or 1.852 
   kilometers per hour).</p>
 </dd>
 <dt>Port</dt>
 <dd>
  <p><em>Port</em> is the nautical term (used on 
   boats and ships) that refers to the left side
   of a ship, as perceived by a person facing towards 
   the bow (the front of the vessel).</p>
 </dd>
 <dt>Starboard</dt>
 <dd>
  <p><em>Starboard</em> is the nautical term (used 
   on boats and ships) that refers to the right 
   side of a vessel, as perceived by a person 
   facing towards the bow (the front of the vessel).</p>
 </dd>
</dl>    

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

A listában megjelenő szavak és definícióik bármilyen listájához:

 1. Ellenőrizze, hogy a dl elem tartalmazza-e a listát.

 2. Ellenőrizze, hogy a dt elem tartalmazza-e a listában szereplő összes szót.

 3. Ellenőrizze, hogy a dd elemben szereplő összes szó definíciója követi-e az adott szó dt elemét.

Elvárt eredmények
 • Az összes fenti ellenőrzés igaz.


Teljesítési feltételek: