Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G86: Szöveges összefoglaló biztosítása, melynek az olvasásához szükséges olvasási képesség nem fejlettebb, mint a magasabb középfokú oktatási szint (18 év)

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a teljes tartalom összefoglalójának biztosítása. Az összefoglaló az eredeti tartalmon kívül kerül biztosításra.

Az olyan fogyatékkal élők számára, akiknek nehézségük támad a szavak és mondatok megértésében, valószínűleg problémát jelent a teljes szöveg olvasása és megértése. Jelen technika biztosítja a tartalomban szereplő legfontosabb fogalmak és információk rövid megállapítását. Az összefoglalót könnyebb elolvasni, mert rövidebb mondatokat és az eredetinél sokkal általánosabb szavakat alkalmaz.

Az összefoglaló elkészítéséhez a következő lépéseket lehet használni:

  1. Azonosítsa be a tartalomban szereplő legfontosabb fogalmakat és információkat.

  2. Írjon egy vagy több olyan bekezdést, amely rövidebb mondatokat és sokkal általánosabb szavakat használ ugyanannak a foalomnak és információnak a kifejezésére. (A bekezdések száma az eredeti szöveg hosszúságától függ.)

  3. Mérje fel az összefoglaló olvashatóságát.

  4. Szerkessze meg az összefoglalót. Gondolkodjon el a hosszú mondatok kettéválasztásán, vagy a hosszú és ismeretlen szavak rövidebb szavakkal, vagy ismertebb kifejezésekkel történő helyettesítésén.

  5. Szükség esetén ismételje meg a 3. és 4. lépést.

Példák

Példa 1: Technikai újságcikk olvasható összefoglalóval

Egy újságcikk egy technikai újítást mutat be. A cikk címe utáni első elem az „Összefoglaló” elnevezésű fejléc. Az összefoglalóban szereplő általános mondathosszúság 16 szó (a cikkben szereplő 23 szó/mondathoz képest); az összefoglaló továbbá rövid, általános szavakat használ a cikkben szereplő technikai zsargonnal szemben. Egy olvashatósági képlet kerül alkalmazásra; az összefoglaló olvasásához szükséges olvasási képesség nem fejlettebb, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint (16 év).

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat

Kiegészítő tartalomként biztosított minden egyes összefoglalóhoz:

  1. Mérje fel az összefoglaló olvashatóságát.

  2. Ellenőrizze, hogy összefoglaló olvasásához szükséges olvasási képesség nem fejlettebb, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint.

Várható eredmények
  • A # 2 teljesül.


Teljesítési feltételek: