Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G78: Egy második, felhasználó által választható, hangzó leírásokat tartalmazó hangfelvétel biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármelyik hangfelvétellel és vizuális tartalommal rendelkező technológiára vonatkozik.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja a vizuálisan nyújtott információ hangzó változatának (beszélt verzió) biztosítása, olyan módon, hogy a vak és látássérült emberek képesek legyenek megérteni az audiovizuális anyagot.

Mivel ma a legtöbb felhasználói program nem tudja egyesíteni a többszörös hangfelvételeket, jelen technika a szinkronizált médiához további hanginformációt ad egy olyan beállítási funkció biztosításával, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kicseréljék a hangfelvételt az eredeti hangfelvétel új másolatával, melyhez további hangzó leírást kapcsoltak. Ez a kapcsolt információ a tartalom megértéséhez fontos tevékenységekre, személyekre, helyszínváltozásokra és képernyő- szövegekre (nem feliratokra) koncentrál.

Mivel fontos, hogy az új információ (vagy a hangos hanghatások) ne szorítsa háttérbe az eredeti hangfelvételen található kulcsinformációt, az új információt a párbeszédek és hanghatások szünetei közben kapcsolják az anyaghoz. Ez korlátozza a programhoz kapcsolható, kiegészítő információ mennyiségét.

A hangzó leírással (a vizuális információ hangzó leírása) rendelkező hangfelvétel lehet a felhasználók által választható hangfelvétel egy változata, vagy egy bárki által hallható szabványos hangfelvétel.

Példák

Források

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy a hangzó leírást tartalmazó hangfelvétel a tartalmon belül található vezérlő segítségével vagy a média-lejátszó egyik alkalmazásának kiválasztásával kapcsolható-e be.

  2. Hallgassa meg a szinkronizált médiát

  3. Ellenőrizze, hogy használtak-e párbeszédek közötti szüneteket a vizuális tartalommal kapcsolatos fontos információ közvetítéséhez

Várható eredmények
  • A #1 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


Teljesítési feltételek: