Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G62: Szójegyzék biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármely szöveget tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja egy szó, kifejezés vagy rövidítés meghatározását a szójegyzékben biztosított definíción keresztül könnyen elérhetővé tenni. A szójegyzék szavak, kifejezések és rövidítések definícióját tartalmazó alfabetikus lista. A szójegyzékek akkor a legmegfelelőbbek, amikor a tartalmon belül használt szavak, kifejezések és rövidítések egy speciális tudományra vagy technológiai környezetre vonatkoznak. Egy szójegyzék szintén biztosíthatja egy szó vagy kifejezés kiejtését.

A szójegyzék a weboldal végén található, vagy elérhető a weboldalak halmazán belül a tartalom kereséséhez szolgáló egyik mechanizmuson keresztül. (Tekintse meg a 2.4.5 teljesítési feltétel értelmezését.)

A szójegyzék biztosítása nem felel meg ennek a teljesítési feltételnek, amennyiben a szójegyzék ugyanahhoz a szóhoz, kifejezéshez vagy rövidítéshez több definíciót is tartalmaz. Különböző technikát kell használni a megfelelő definíció megtalálásához. Ez különösen fontos, amikor a szó, kifejezés vagy rövidítés használata nem egyedi a weboldalon belül, tehát abban az esetben, ha az előforduló különböző tételekhez eltérő definíciók tartoznak.

Példák

Példa 1

Egy chat-fórum felhasználói különböző mozaikszavakat és rövidítéseket hoztak létre a levelezések begépelésének felgyorsításához a számítógépen. Például, az LOL a „hangos nevetésre” ("laughing out loud") vonatkozik rövidítése. A webhely egy szójegyzék-oldalt biztosít, amely a további lehetőségeket sorolja fel az általánosan használt mozaikszavakhoz és rövidítésekhez.

Példa 2

Egy matematikai elméletet tárgyaló weboldal tartalmazza az általánosan használt matematikai szakkifejezések, rövidítések és mozaikszavak szójegyzékét.

Példa 3

Egy tankönyv a fejezetenként megjelenő új szavak szójegyzékét tartalmazza.

Példa 4

Egy holland szöveg a 'Hij ging met de kippen op stok' (Elment a csirkékkel a tyúkolba) kifejezést tartalmazza. A szójegyzék elmagyarázza a 'Hij ging met de kippen op stok' kifejezés jelentését, vagyis: korán lefeküdt.

Példa 5: Kifejezések szójegyzéke

A „Huckleberry Finn kalandjai” amerikai regény számos olyan kifejezést tartalmaz, melyeket az 1840-es években használtak az Egyesült Államok délnyugati részén. Egy diákok számára szerkesztett online változatban az összes kifejezés hivatkozással kapcsolódik egy a szójegyzékben szereplő tételhez.

Források

Nincsenek elérhető források..

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Ellenőrizze, hogy:

    • A weboldal tartalmazza a szójegyzéket, vagy

    • Elérhető egy mechanizmus a szójegyzék megtalálásához.

  2. Ellenőrizze, hogy minden meghatározandó szó, kifejezés vagy rövidítés definíciója szerepel a szójegyzékben

  3. Ellenőrizze, hogy a szójegyzék minden tételhez csak egy meghatározást tartalmaz.

Várható eredmények
  • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.

Megjegyzés: a rövidítés-szó definíciója a WCAG-ban a következő: „egy szó, kifejezés vagy név rövid változata, ahol az eredeti értelmezést elfogadta az a szervezet, amelyre vonatkozik, és ahol a rövidítés nem vált a nyelv részévé.”


Teljesítési feltételek: