Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G61: Ismétlődő alkotóelemek megjelenítése azonos sorrendben minden egyes előfordulás esetén

Alkalmazhatóság

Bármely technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja a tartalom használatának megkönnyítése az ismétlődő alkotóelemek elhelyezésének nagyobb kiszámíthatóságán keresztül. Jelen technika segít fenntartani a weboldalak között a konzisztens elrendezést vagy megjelenítést az által, hogy az ezeken a webhelyeken ismétlődő alkotóelemeket megjelenésük esetén, ugyanabban a relatív sorrendben jeleníti meg. Más alkotóelemeket közéjük lehet illeszteni, de ez nem változtatja meg relatív sorrendjüket.

Jelen technika szintén vonatkozik az ismétlődő navigációs alkotóelemekre. A weboldalak gyakran tartalmaznak navigációs menüt vagy olyan navigációs alkotóelemet, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy más oldalakra lépjen. Jelen technika a navigációs alkotóelemek elhelyezését sokkal kiszámíthatóbbá teszi az által, hogy a navigációs alkotóelemeken belüli hivatkozásokat vagy programozott referenciákat ugyanabban a relatív sorrendben jeleníti meg, amikor a navigációs alkotóelem ismétlődik. Egyéb hivatkozások eltávolíthatók, vagy beilleszthetők a már létezők közé. Erre példa a navigáció engedélyezése a weboldalak halmazának egyik alfejezetén belül, a relatív sorrend megváltoztatása nélkül.

Példák

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhető1ek.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Sorolja fel a weboldalak halmazában azokat az alkotóelemeket, melyek minden weboldalon ismétlődnek (például a webhely minden egyes oldalán).

  2. Minden egyes alkotóelemnél ellenőrizze, hogy ahol szerepel, a weboldalon ismétlődő más alkotóelemekhez viszonyítva, ugyanabban a relatív sorrendben jelenik meg.

  3. Minden egyes navigációs alkotóelemnél ellenőrizze, hogy a hivatkozások, vagy a programozott referenciák mindig azonos relatív sorrendben állnak.

Várható eredmények
  • A #2 teljesül.

  • A #3 teljesül.


Teljesítési feltételek: