Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G183: A környező szöveghez viszonyítva 3:1 arányú kontraszt használata, és további vizuális jelek biztosítása a fókuszba került hivatkozásokhoz vagy vezérlőkhöz, ahol egyébként azonosításukhoz csak színt alkalmaznak

Alkalmazhatóság

Színes szöveg, amikor csak színt használnak az információ közvetítésére, mint például a hivatkozásként szereplő szavak egy bekezdésben

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja bőséges vizuális jelet biztosítani azoknak a felhasználóknak, akik nem tudják a szöveg színeiben található eltérést megkülönböztetni. A színt általában az olyan szavak jelzésére használják, melyek hivatkozások egy bekezdésen belül vagy más szövegblokkban. Például a szövegben szereplő szétszórt szavak olyan hiperszöveg hivatkozások lehetnek, melyeket csak a környező szövegtől eltérő szín alapján lehet beazonosítani. Jelen technika további segítséget biztosít az egérmutató alá került, illetve a fókuszba került elemek azonosításához, azért hogy a színkülönbségek érzékelésében nehézségekkel küzdő vagy rosszul látó felhasználók be tudják ezeket azonosítani.

Jelen technikával a környező szöveghez viszonyítva 3:1 vagy nagyobb a relatív fényerősség (fényesség) eltérést lehet alkalmazni, amennyiben további vizuális megerősítés érhető el, amikor a felhasználó a hivatkozásra helyezi a mutatót vagy rálép. Vizuális kiemelés lehet például az aláhúzás, olyan betűstílusra váltás, mint a félkövér vagy dőlt betű, illetve a betűméret növelése.

Amíg ezt a technikát alkalmazza, elegendő megfelelni a teljesítési feltételnek. Nem ez az elsődleges technika a hivatkozásszöveg megkülönböztetéséhez. Ez azért van, mert csak a szín relatív fényerősségét alkalmazó hivatkozások nem mindig egyértelműek a fekete/fehér színvaksággal küzdő emberek számára. Aláhúzások alkalmazása ajánlott a hivatkozásokhoz, amennyiben kisszámú hivatkozás van a szövegblokkban.

Megjegyzés 1: Jelen technika a fényesség melletti színhasználattal foglalkozik. Ebben a technikában a kontrasztarány a hivatkozás és a körülötte található szavak közötti kontrasztra vonatkozik. Az 1.4.3 és az 1.4.6 teljesítési feltételben a kontrasztarány egy szó és a háttere közötti kontrasztra vonatkozik. Ez a különbség azért van, mert jelen technika azzal foglakozik, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára a megkülönböztetést (észrevehető megkülönböztetés) a különböző szövegrészek között, amíg az 1.4.3 és az 1.4.6 teljesítési feltételben alkalmazott kontrasztarány a szöveg és háttere olvashatóságával foglalkozik, a különböző szín és látási problémákkal foglalkozók esetében.

Megjegyzés 2: Amennyiben a kisegítő technológia vagy bizonyos esetekben a böngésző a felhasználók számára biztosít egy opciót a hivatkozások aláhúzásához a weboldalakon, akkor ez alkalmazható a szerkesztő által nyújtott hivatkozáskiemelő mechanizmus helyett.

Példák

Példa 1: Olyan színek melyek 3:1 kontrasztot biztosítanak a fekete szavakkal szemben, és 4,5:1 kontrasztot a fehér háttérrel szemben
Példa 2

Egy dokumentumban szereplő hiperszöveg hivatkozások világoskék színűek (#3366CC), az általános szöveg pedig fekete (#000000). Mivel a kék szöveg elég világos, ezért a környező szöveggel való kontraszt 3,9:1. Bármilyen típusú színvaksággal küzdő ember, beleértve a teljesen színvak személyeket is, képes ezt azonosítani, mivel eltér a környező szövegtől.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Keressen meg minden olyan esetet, ahol a szöveg színét használják az információ továbbítására.

  2. Ellenőrizze, hogy a szöveg színének relatív fényerőssége legalább 3:1 kontrasztaránnyal eltér a környező szöveg relatív fényerősségétől.

  3. Ellenőrizze, hogy a hivatkozásra mutatás (egér föléhúzás) vizuális erősítést eredményez (úgy mint aláhúzás, betűváltás stb.)

  4. Ellenőrizze, hogy a billentyűzet-fókusz hivatkozásra mozdítása vizuális erősítést eredményez (úgy mint aláhúzás, betűváltás stb.)

Várható eredmények
  • A #2, #3 és a #4 ellenőrzések teljesülnek.


Teljesítési feltételek: