Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G160: Olyan információ, fogalmak és folyamatok jelnyelvi változatának biztosítása, melyek megértése szükséges a tartalom használatához

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Néhány siket vagy kognitív nehézségekkel küzdő ember számára a jelnyelv lehet az első nyelv. Számukra az oldal jelnyelvi változata könnyebben megérthető, mint egy írott nyelvű változat. Jelen technika célja biztosítani a tartalom olyan jelnyelvi változatát, amely segíti a jelnyelvet alkalmazó felhasználókat a bonyolult szövegben leírt fogalmak vagy folyamatok megértésében. A jelnyelvi tartalom a szöveg mellett kerül biztosításra.

Mivel ez kiegészítő tartalomnak számít (és nem a tartalomban szereplő beszédhez tartozó jelnyelv) a tartalomtól különállónak kell tekinteni, és nem szükséges szinkronizálni. Annak ellenére, hogy lehetnek alkalmak, amikor ez hasznos lehet, nem kötelező.

Ahhoz, hogy a jelnyelvi változat elérhető legyen a weboldal tartalmának többi részével együtt, a videót közvetlenül be lehet ágyazni a weboldalba, vagy a weboldal tartalmazhat egy hivatkozást, amely egy különálló ablakban előhoz egy videólejátszót. A jelnyelvi változatot szintén biztosítani lehet egy különálló, a videót lejátszó weboldalra vezető hivatkozáson keresztül.

A jelnyelv egy olyan háromdimenziós, vizuális nyelv, amely a jelzést adó kezeit, karjait, vállait, fejét, arcát, ajkát és nyelvét használja. A nézők számára a videónak teljesen rögzítenie kell a jelnyelvet annak megértéséhez, hogy mit jelölnek vele. Általában a jelzést adónak a lehető legközelebb kell állnia a kamerához, úgy, hogy mozgás közben ne lógjon ki semmi a képernyőből (mint például amikor a kezek a videón kívül mozognak) .

A lenti forrásokat tartalmazó részben szerepel arra vonatkozó információ, hogy hogyan találjunk jelnyelvi tolmácsokat.

Megjegyzés 1: Amennyiben a videófelvétel túl kicsi, a jelnyelvi tolmács felismerhetetlen lesz. Amikor olyan videofelvétel készül, amely tartalmazza a jelnyelvi tolmács videóját, győződjön meg róla, hogy az akadálymentességet támogató tartalomtechnológiában létezik egy mechanizmus a videófelvétel teljes képernyős lejátszásához. Máskülönben győződjön meg róla, hogy a videófelvételen a tolmácsot mutató kép mérete ahhoz a mérethez igazítható, amely a videófelvétel teljes képernyős lejátszásánál állt volna fenn.

Megjegyzés 2: Mivel a jelnyelv általában nem a nyomtatott nyelv jelekkel ellátott változata, a szerkesztőnek kell eldöntenie, hogy melyik jelnyelvet alkalmazza. Általában az elsődleges közönség jelnyelvét használják. Összetett közönség esetében, több jelnyelv használható. Lásd a többszörös jelnyelvekhez javasolt technikákat.

Példák

Források

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Azonosítsa be azt a szöveget, amely olyan fogalmakat, vagy folyamatokat tárgyal, melyeket meg kell érteni a tartalom használatához.

  2. Ellenőrizze, hogy szöveget kiegészítő jelnyelv elérhető-e a tartalomban vagy a tartalomban szereplő hivatkozásokon keresztül.

  3. Ellenőrizze, hogy a jelnyelvi kiegészítések megmutatják a szövegben tárgyalt fogalmakat vagy folyamatokat.

Várható eredmények
  • A #2 és a #3 ellenőrzések teljesülnek.


Teljesítési feltételek: