Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G153: A szöveg olvasásának megkönnyítése

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja biztosítani, hogy a weboldal szövege ne legyen nehezen olvasható. Az olyan fogyatékkal élők számára, akiknek nehézségük akad a szavak és mondatok megértésével, valószínűleg problémát jelent az összetett szövegek elolvasása és megértése. Nem szükséges a kiegészítő vagy alternatív változat, amennyiben a szöveg nem igényel magasabb szintű olvasási képességet, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint (15-16. év).

A szöveg bonyolultságának csökkentése érdekében:

 • Alakítson ki fejezetenként egyszerű témákat vagy altémákat.

 • A tartalom céljával megegyező, egyszerű mondatformákat használjon. Például, a legegyszerűbb (angol) mondatforma az Alany-Állítmány-Tárgy összetételű, mint ahogy a János elütötte a labdát (John hit the ball), vagy a Webhely megfelel a WCAG 2.0-nak (The Web site conforms to WCAG 2.0.) mondatokban szerepel.

 • Használjon olyan mondatokat, melyek nem hosszabbak, mint a középfokú oktatáshoz jellemzően elfogadott hosszúság. (Megjegyzés: Az angol nyelvben ez 25 szó.)

 • Fontolja meg a hosszabb mondatok kettévágását.

 • Használjon olyan mondatokat, melyek kevesebb, mint két kötőszót tartalmaznak.

 • Jelölje a logikai kapcsolatokat a kifejezések, mondatok, bekezdések vagy a szöveg szakaszai között.

 • Kerülje az olyan szakmai zsargont, szlenget és más szakkifejezéseket, melyek jelentése speciális és ezért nem egyértelmű az emberek számára.

 • Helyettesítse a hosszú vagy ismeretlen szavakat rövidebb vagy általánosabb kifejezésekkel.

 • Távolítsa el az olyan felesleges szavakat, melyek nem változtatják meg a mondat jelentését.

 • Használjon egyszerű főneveket vagy rövid főneves kifejezéseket.

 • Távolítsa el az olyan bonyolult szavakat vagy kifejezéseket, melyeket a mondat jelentésének megváltoztatása nélkül helyettesíteni lehet sokkal általánosabban használt szavakkal.

 • Használjon díszjeles vagy számozott listákat az olyan bekezdések helyett, melyek vesszővel elválasztott kifejezések vagy szavak hosszú sorozatából állnak.

 • Tegyen egyértelmű utalásokaz névmásokra és a dokumentumban található egyéb pontokra.

 • Hacsak nincs valamilyen speciális oka a szenvedő nyelvtani szerkezetek használatának, használjon aktív nyelvtani szerkezetet az angol és más nyugati nyelveken írt dokumentumoknál. Az aktív nyelvtani szerkezetben álló mondatok gyakran rövidebbek és könnyebb megérteni őket, mint azoknak, melyek szenvedő szerkezetben állnak.

 • Következetesen használja az igeidőket.

 • Következetesen használja a neveket és címkéket.

Példák

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Mérje fel a szöveg olvashatóságát.

 2. Ellenőrizze, hogy a szöveg alacsonyabb olvasási képességet igényel, mint az alacsonyabb középfokú oktatási szint.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


Teljesítési feltételek: