Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G134: Weboldalak validálása

Alkalmazhatóság

Bármelyik jelölőnyelv és sok más technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja elkerülni a weboldalakon a kétértelműséget, amely gyakran olyan kód miatt következik be, amely nem végez validálást a formai előírásoknak megfelelően. Mindegyik technológia mechanizmusát alkalmazzák a technológia és a technológiai változat meghatározásához, és a weboldal validálásra kerül az adott technológia formai előírásainak megfelelően. Amennyiben az adott technológiához elérhető validálás, akkor a fejlesztő használhatja ezt.

Az validálás gyakran kiküszöböli a kétértelműségeket (és több mindent), mert az egyik lényeges lépés az validálásban az adott technológia jelölésének (a jelölő nyelvben) vagy a kód (más technológiákban) megfelelő használatának ellenőrzése. Az validálás nem feltétlenül ellenőrzi a specifikáció teljes megfelelőségét, de ez a legjobb eszköz a tartalom saját specifikációjával szembeni automatikus ellenőrzésre.

Példák

Példa 1: HTML érvényesítése

A HTML oldalak magukba foglalnak egy dokumentumtípusú nyilatkozatot (néha !DOCTYPE nyilatkozatként utalnak rá), és a dokumentumtípusú nyilatkozat által meghatározott HTML változat szerint validnak minősülnek. A fejlesztő használhat kapcsolat nélküli (off line) vagy online validálást (tekintse meg a lenti forrásokat) a HTML oldalak szabványnak való megfelelőségének ellenőrzéséhez.

Példa 2: XML érvényesítés

XHTML, SVG, SMIL és más egyéb XML alapú dokumentumok dokumentumtípus definíciójára (DTD), vagy az XML minta más típusára hivatkoznak. A fejlesztő használhat online, vagy kapcsolat nélküli (off line) validátorokat (beleértve a szerkesztőkbe épített validálási eszközöket) a XML dokumentumok szabványnak való megfelelőségének ellenőrzéséhez.

Példa 3: kötegérvényesítés Ant-el

Az Apache Ant xml validálása (xmlvalidate) használható az XML fájlok kötegérvényesítéséhez. A következő Apache Ant cél egyszerű példa a dev\\Web könyvtárban található, .xml kiterjesztésű fájlok validálása (az Ant által készített fájlokra vonatkozóan).

Példa kód:


  <target name="validate-xml"> 
  <xmlvalidate lenient="no"> 
  <fileset dir="dev/web" includes="*.xml" /> 
  </xmlvalidate> 
  </target> 

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Validating HTML and XHTML

 • The W3C Markup Validation Service by the World Wide Web Consortium allows you to validate HTML and XHTML files by URI, by file upload and by direct input of complete HTML or XHTML documents. There are also separate pages with an extended interface for file upload and for validating by URI (advanced options such as encodings and document types).

 • Installation Documentation for the W3C Markup Validation Service explains how to install this service (for example for use on an intranet).

 • HTML Validator is a German version of the W3C Markup Validation Service.

 • WDG HTML Validator by the Web Design Group allows you to enter a URI to validate single pages or entire sites. There are also versions to validate Web pages in batch mode (by specifying one or more URIs of HTML documents to validate), by file upload and by direct input of HTML code.

 • Offline HTMLHelp.com Validator is a tool for Unix users; it is the off-line version of the online WDG HTML Validator.

 • Off-line HTML Validator ? A clipbook for NoteTab by Professor Igor Podlubny is an extension for the programming editor NoteTab. It uses James Clark's open-source SGML parser, which is also used by the W3C Markup Validation Service.

 • Off-line HTML Validator for Windows by Jan Kacur is another validator based on James Clark's open-source SGML parser. Source code (in Delphi) is also available.

 • Do-it-yourself Offline HTML Validator by Matti Tukiainen explains how you can create a simple validator with James Clark's SGML parser on Windows.

 • Validating an entire site by Peter Kranz explains how you can install a modified version of the W3C Markup Validation Service that outputs validation results as XML on Mac OS. Source code (in Perl and Python) is available.

 • HTML Validation Widget adds a "Validate HTML" option to Internet Explorer's context menu and validates the current HTML document with the Web Design Group's HTML Validator.

 • Can I use the W3C MarkUp Validation Service to validate HTML? explains how you can validate HTML from within the free editor HTML-Kit.

 • HTML/XML Validator is an online repair tool for HTML and XHTML based on Tidy and PHP 5. It is available in several languages but it is not a real validator.

 • Fix Your Site With the Right DOCTYPE! by Jeffrey Zeldman explains what HTML and XHTML doctypes work and what their effect is on the rendering mode of a few browsers.

 • Modifying Dreamweaver to Produce Valid XHTML by Carrie Bickner.

 • XHTML-Schemata f?ntPage 2003 und Visual Studio .NET by Christoph Schneegans is a German article that explains how the W3C XML Schemas for XHTML 1.0 can be used in FrontPage 2003 and Visual Studio .NET to create valid code.

 • Nvu is a free and open-source Web authoring tool for Windows, Macintosh and Linux that can call the W3C HTML Validation Service.

 • Amaya by the World Wide Web Consortium is a free and open-source Web authoring tool with support for HTML, XHTML, CSS, SVG and MathML that alerts you to validity errors when you save a document.

 • Web Developer Extension is an extension for Mozilla, Firefox and Flock by Chris Pedrick that allows you to use the W3C Validation Services for HTML and CSS.

Validating XML

 • HTML/XHTML/WML/XML Validator allows you to validate documents by URI or by file upload. An extended interface is also available.

 • HTML/XHTML/WML/XML Validator is a German version of the same validator.

 • XML Validator - A Document Validation Service by JavaView allows you to check wellformedness and validity of XML files, by file upload or by direct input of XML code.

 • Apache Ant's XMLValidate Task can be used to validate XML-based documents. This tool can be used to validate entire directories (and subdirectories) of XML files.

 • XML Schema Validator by Christoph Schneegans is an online tool that allows you to validate XML (and XHTML) files by by URI, by file upload, by direct input of complete XML documents, and by direct input of XML code fragments. A bookmarklet that allows you to validate the page currently displayed in your browser is also available. This validator claims to be more accurate than the W3C validator.

 • XML Schema Validator by DecisionSoft is an online tool that allows you to validate an XML file against a W3C XML Schema, both of which can be uploaded.

 • STG XML Validation Form by the Scholarly Technology Group of Brown University allows you to validate XML files by URI, by file upload and by direct input of complete XML documents.

 • NetBeans: Working with XML, Part 1 and NetBeans: Working with XML, Part 2 by Tim Boudreau and others, explains how to enable XML support, validation and other related functionality in the open-source NetBeans framework. .

 • Schema Validator: this is a validator that allows you to paste XML and W3C XML Schema code into text boxes to validate XML code.

 • XML Nanny: a graphical tool for validating XML and XHTML, with support for DTD, W3C XML Schema, RELAX NG and Schematron (Max OX X).

Note that many programming editors, XML editors and integrated development environments (IDEs) can validate XML files. These include the following free and/or open-source tools:

 • the programming editor JEdit with the XML and SideKick plugins, which supports DTDs and W3C XML Schemas,

 • the ?workbench" Eclipse with the Web Tools Platform,

 • the Web authoring tool SCREEM for the Gnome desktop environment, which supports DTDs,

 • the XML editor Jaxe, which validates XML files with Apache Xerces,

 • the XML editor Xerlin, which supports DTDs and to some extent W3C XML schema,

 • the XML editor xmloperator, which supports DTDs and RELAX NG schemas,

 • Emacs in nXML mode (see the YahooGroup Emacs nXML Mode),

 • the XML editor Pollo, which supports DTDs, W3C XML Schemas and RELAX NG schemas, and is best suited for tree-like XML files.

Validating CSS

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat

HTML, SGML alapú és XML alapú technológiák esetében:

 1. Töltsön be minden oldalt vagy dokumentumot egy validálási elemzőbe.

 2. Ellenőrizze, hogy nincs validálási hiba.

CSS esetében:

 1. Töltsön be minden külső, vagy belső stíluslapot egy CSS ellenőrzőbe.

 2. Ellenőrizze, hogy nincs validálási hiba.

A többi technológia esetében:

Kövesse a használatban lévő technológiához tartozó érvényesítési folyamatot, amennyiben létezik ilyen.

Várható eredmények

A HTML, SGML és XML-alapú technológiák esetében:

A 2. lépés teljesül.

A CSS esetében:

A 2. lépés teljesül.


Teljesítési feltételek: