Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G115: Szemantikai elemek alkalmazása a szerkezetek jelöléséhez

Alkalmazhatóság

Jelölőnyelvek, beleértve a HTML 4.01-et, XHTML 1.x-et

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja kijelölni a webtartalom szerkezetét a megfelelő szemantikai elemek használatával. Más szavakkal leírva: az elemeket jelentésüknek megfelelően használják és nem vizuális megjelenésük miatt.

A megfelelő szemantikai elemek használata biztosítja a szerkezet elérhetőségét a felhasználói program számára. Ez egyértelműen magába foglalja annak a szerepnek a feltüntetését, melyet a különböző egységek töltenek be a tartalom jelentésének megértésében. A tartalom olyan részeit, mint a bekezdés, címsor, kiemelt szöveg, táblázat stb., mind fel lehet tüntetni ily módon. Néhány esetben a tartalom olyan részei közötti kapcsolatokat, mint a címsorok és alcímek, vagy egy táblázat cellái közötti kapcsolat, szintén fel kellene tüntetni. A felhasználói program érzékelhetővé teheti a szerkezetet, struktúrát a felhasználó számára, például a különböző típusú szerkezetek esetében egy eltérő vizuális megjelenítés vagy különböző hangok, illetve hangmagasság használatával a hangfelvételben.

A HTML-ben például az olyan kifejezésszintű elemek, mint az em, abbr és cite, szemantikai információt nyújtanak a mondatokon belül, így megjelölve a szöveget a hangsúlyozáshoz és beazonosítva a rövidítéseket és idézeteket. A MathML egy jelölőnyelv, melyet azért terveztek, hogy a szerkezet és a matematikai megjelenítés között megtartsa a fontos különbségeket. Speciális „megjelenítési” jelölést tartalmaz a matematikai fogalmak kifejezéséhez használt összetett jelmagyarázatokhoz, valamint „tartalmi” (szemantikai) jelölést magukhoz a matematikai fogalmakhoz.

Példák

Példa 1

Egy bekezdés egy másik oldalra vezető hiperhivatkozást tartalmaz. A hiperhivatkozás az a elem használatával kerül megjelölésre.

Példa kód:


<p>Do you want to try our new tool yourself? A free 
demonstration version is available in our 
<a href="download.html">download section</a></p>

Példa 2

Egy a házasság történelmével foglalkozó oldal a Büszkeség és balítélet című Jane Austen novellából származó idézetet használ példaként. A könyvre való hivatkozást a cite elem alkalmazásával jelzik, míg magát az idézetet a blockquote elemmel.

Példa kód:


<p>Marriage was considered a logical step for a bachelor, 
as can be seen in the first chapter of the novel 
<cite>Pride and Prejudice</cite>:</p>
<blockquote>
   <p>It is a truth universally acknowledged, that a single man in
   possession of a good fortune, must be in want of a wife.</p>
   <p>However little known the feelings or views of such a man may
   be on his first entering a neighbourhood, this truth is so well
   fixed in the minds of the surrounding families, that he is considered
   the rightful property of some one or other of their daughters.</p>
</blockquote>

Példa 3

Egy autós kézikönyv elmagyarázza, hogy hogyan működik a motor. Az útmutató figyelmeztet arra, hogy a váltó üresben álljon. A szerkesztő véleménye szerint a figyelmeztetés annyira fontos, hogy ki kell emelni, így a figyelmeztetés a strong elemmel kerül feltüntetésre.

Példa kód:


<h1>How to start the engine</h1>
<p>Before starting the engine, <strong>make sure the gear 
is in neutral</strong>. Next, turn the key in the ignition. 
The engine should start.</p>

Példa 4

Jelen példa azt mutatja be, hogy hogyan használja az em és strong elemeket a szöveg kihangsúlyozásához.

Példa kód:


<p>What she <em>really</em> meant to say was, 
"This is not ok, it is <strong>excellent</strong>!"</p>

Példa 5: Kiemelő és háttérszínek használata a fontos információ vizuális és szemantikai beazonosításához.

Példa kód:


<style type="text/css">
.vocab {
background-color:cyan;
font-style:normal;
}
</style>
.......
<p>New vocabulary words are emphasized and highlighted 
with a cyan background</p>
<p>The <em class="vocab">scathing </em> review of the play 
seemed a bit too harsh. .... </p>

Források

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Ellenőrizze, hogy léteznek-e olyan tartalomrészek, amelyekhez szemantikai funkció tartozik.

 2. Minden egyes olyan rész esetében, amelyhez szemantikai funkció tartozik, és amennyiben létezik megfelelő szemantikai jelölés a technológiában, ellenőrizze, hogy a tartalom az adott szemantikai jelöléssel került jelölésre.

Várható eredmények
 • A #2 ellenőrzés teljesül.


Teljesítési feltételek: