Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G112: Beszúrt definíciók használata

Alkalmazhatóság

Bármelyik szöveget tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja definíciót biztosítani a kontextusban bármilyen szokatlan vagy szűk értelemben használt szóhoz. A definíció a szövegben kerül feltüntetésre, közvetlenül a felhasznált szó előtt vagy mögött. A definíció szerepelhet ugyanabban a mondatban, mint az éppen definiált szó vagy egy különálló mondatban.

Példák

Példa 1: Éter

Úgy gondolta, hogy a hang mozgása az éteren keresztül történik, melyről úgy hitték, hogy a bolygóközi teret kitöltő anyag.

Példa 2: Meghajtó

Szükséges lehet, hogy frissítse a nyomtatója meghajtóját (A meghajtó olyan szoftver, amely speciális utasításokat tartalmaz a nyomtató működéséhez).

Példa 3: W3C kulcsszavak

Meghatározás: A következő kulcsszavak értelmezése a W3C dokumentumokban: "kell", "nem kell", "kötelező", "kellene", "nem kellene", "ajánlott", "lehet" és "választható", az RFC 2119-ben leírtak szerint kell értelmezni. (key words: must, must not, required, shall, shall not, should, should not, recommended, may, optional)

Példa 4: Japán köznyelvi kifejezés, mely a kontxtuson belül kerül meghatározásra

A zárójelben álló példa egy japán köznyelvi kifejezés meghatározását nyújtja. A japán kifejezés szerint: "Eldobja a kanalat." ("he throws a spoon.") Ez azt jelenti, hogy semmit sem tudott tenni és végül feladta.

??????(?????????????????????)?

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden egyes szokatlan, vagy szűk értelemben használt szó vagy kifejezés esetében:

  1. Ellenőrizze, hogy a szó definiálásra kerül a szövegben az első előfordulás előtt vagy közvetlenül utána.

Várható eredmények
  • A #1 teljesül.


Teljesítési feltételek: