Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G117: Szöveg használata olyan információ közvetítéséhez, melyet a szöveg megjelenítésének különböző változatai közvetítenek

Alkalmazhatóság

A szöveg vizuális megjelenítésének különböző változatait támogató technológiák.

Jelen technika vonatkozik a(z):

Leírás

Jelen technika célja annak biztosítása, hogy a szövegformázás különféle változatain keresztül közvetített információ a szövegben is közvetítésre kerül. Amikor a szöveg vizuális megjelenítései eltérnek az információ átadása céljából, egyértelműen tüntesse fel az információt a szövegben. A vizuális megjelenítés változatai létrejöhetnek a betűkészlet, a betűméret, az aláhúzás, az áthúzás és más különféle szövegre jellemző tulajdonságok változtatásai miatt. Amikor ezek a változattípusok információt közvetítenek, ennek az információnak máshol is elérhetőnek kell lennie a tartalomban a szövegen keresztül. Az információ átadásához további a tartalomba beszúrt szakaszok is használhatók, vagy olyan beszúrt leírások, ahol a szöveg megjelenítésében szereplő változatok felbukkannak.

Példák

Példa 1: egy online teszt kitöltéséhez a diákoktól egy hosszabb dokumentum összefoglalójának megírását kérik.

Amikor az eredeti dokumentumban szereplő mondat egy olyan szót vagy kifejezést tartalmaz, melyet az összefoglalóban fel kell használni, akkor a szó vagy kifejezés eltérő betűtípussal jelenik meg, mint a mondat többi része. Egy különálló szakasz szintén felsorolja az összes olyan szót és kifejezést, melyet kötelező használni az összefoglalóban.

Példa 2: Betűtípus változatok és egyértelmű kifejezések.

Egy online dokumentum többszörös vázlatát készítik el. A beszúrásokat aláhúzzák, míg a törléseket "átütéssel" jelölik. A vázlat végén az „eddigiek megváltoztatása” az összes vázlat esetében felsorolja a végrehajtott változtatásokat.

Források

Nincsenek kapcsolódó források.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Találjon olyan részeket, ahol a szövegmegjelenítés különböző változatait használták az információ átadásához.

  2. Az ilyen tételek esetében, ellenőrizze, hogy amennyiben létezik vizuálisan továbbított információ, akkor az világosan szerepeljen a szövegben is.

Várható eredmények
  • A #2 ellenőrzés teljesül.


Teljesítési feltételek: