Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G103: Vizuális ábrák, képek és szimbólumok biztosítása fogalmak, események és folyamatok elmagyarázásához

Alkalmazhatóság

Az összes technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja olyan vizuális ábrákat biztosítani, melyek segítik az olvasási problémákkal küzdő felhasználókat a fogalmakat vagy folyamatokat leíró nehéz szövegek megértésében. A szövegek mellett ábrák biztosítottak.

A szavak és mondatok értelmezését nehéznek találó fogyatékkal küzdők számára valószínűleg gondot okoz az összetett szövegek elolvasása és megértése. Folyamatábrák, diagramok, animációk, fényképek, grafikus szerkesztők vagy más vizuális anyagok az ilyen felhasználók segítségére vannak a megértetésben. Például:

 • Folyamatábrák és grafikák segítik a felhasználókat az összetett adatok megértésében.

 • Diagramok, blokkdiagramok, videók és animációk segítik a felhasználókat a folyamatok megértésében.

 • Fogalomtérképek és egyéb grafikai-szerkesztői programok segítik a felhasználókat annak megértésében, hogy a fogalmak hogyan kapcsolódnak egymáshoz.

 • Fényképek, rajzok és videók segíthetik a felhasználókat a természeti vagy történelmi események, illetve különböző tárgyak megértésében.

Példák

Példa 1: Egy vállalat éves jelentése

Az éves jelentés több olyan tényezővel foglalkozik, amely az előző évben befolyásolta a vállalat teljesítményét. A jelentés tartalmaz olyan folyamatábrákat és grafikákat, melyek szemléltetik, hogy ezek a tényezők hogyan hatnak egymásra. Az 1.1.1 teljesítési feltétel alapján, minden folyamatábrához vagy grafikához tartozik egy szöveges változat. Mindegyik feliratában szerepel egy szám (pl.: "7 ábra"). A számokat a folyamatábrára vagy grafikára történő hivatkozáshoz használják a szövegben.

Példa 2: Adott képernyőtartalom rögzítése állóképként egy technikai leírásban

Egy termék online leírása lépésenkénti utasításokat tartalmaz. Az adott képernyőtartalomról rögzített állókép minden lépést ábrázol, mely a vizuális megjelenést szemlélteti a képernyőn. Az 1.1.1 teljesítési feltételnek megfelelően, minden állóképhez tartozik szöveges változat.

Példa 3: Egy összetett természeti esemény ábrája

Egy webhely a 2004. évi szökőárral foglalkozik. A webhely leírja, hogy a szökőár hogyan hatott az Indiai Óceán különböző területeire. Tartalmazza az érintett területeken a pusztításról készített fényképeket. Az 1.1.1 teljesítési feltétel alapján minden fényképhez tartozik egy szöveges változat. A webhely szintén magyarázatot ad arról, hogy mi történt a víz alatt a szökőár során. A magyarázathoz kapcsolódik egy animáció, amely megmutatja, hogy hogyan keletkezik a szökőár, és hogyan terjed szét az óceánon. Az animációhoz tartozik egy szöveges változat az 1.1.1 teljesítési feltétel alapján.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

 • Hall, T., and Strangman, N. CAST: Graphic organizers. Retrieved 5 April 2005 from NCAC Publications. This article illustrates several different kinds of graphic organizers, explains how each type may be useful, and summarizes research findings that graphic organizers support learning, especially among students with learning disabilities.

 • Tufte, Edward. Envisioning information. Cheshire, Conn.: Graphics Press. 1990.

 • Tufte, Edward. The visual display of quantitative information. Cheshire, Conn.: Graphics Press. 1983.

 • Tufte, Edward. Visual explanations : images and quantities, evidence and narrative. Cheshire, Conn.: 1997.

(nincs jelenleg felsorolt)

Ellenőrzések

Folyamat
 1. Azonosítsa be azt a szöveget, amely olyan fogalmakat vagy folyamatokat tárgyal, melyeknek megértése fontos a tartalom használata szempontjából.

 2. Ellenőrizze, hogy találhatók-e vizuális ábrák a tartalomban, vagy elérhetők-e a tartalomban szereplő hivatkozásokon keresztül.

 3. Ellenőrizze, hogy a vizuális ábrák a szövegben tárgyalt fogalmakat és folyamatokat mutatják be.

Várható eredmények
 • A #2 és #3 ellenőrzések teljesülnek.


Teljesítési feltételek: