Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

G102: Egy rövidítés kifejtésének vagy magyarázatának biztosítása

Alkalmazhatóság

Bármelyik szöveget tartalmazó technológia.

Jelen technika vonatkozik a:

Leírás

Jelen technika célja egy rövidítés megértéséhez szükséges információ biztosítása.

A rövidítés egy szó, kifejezés vagy név rövidített formája. A legtöbb rövidítés esetében elégséges a teljes szó, kifejezés vagy név biztosítása.

Bizonyos rövidítések külföldi nyelvből átvett szavakat vagy kifejezéseket képviselnek. Például számos, az angol nyelvben általánosan használt rövidítés latin kifejezésekből származik, pl. az alul szereplő példák rövid listája. A kifejtett alak ebben az esetben csak háttér-információként szolgál. A rövidítések ilyen kategóriájához a magyarázat biztosítása sokkal hasznosabb, mint az eredeti kifejtett alak, tehát a rövidítések magyarázata a kifejtés helyett kerül biztosításra.

Rövidítés Latin kifejtés Értelmezés
a.m. ante meridiem dél előtt; reggel
p.m. post meridiem dél után; délután
e.g. exempli gratia például (pl.)
cf confer/conferatur vesd össze (vö.)

Amennyiben nem szükséges kifejtés a rövidítésekhez (például: az eredeti kifejtést elutasítja a hozzá kapcsolódó szervezet vagy a rövidítés a nyelv részévé vált), biztosítson megfelelő magyarázatot vagy kezelje a rövidítést olyan szóként, amely nem igényli a magyarázatot.

Példák

Példa 1: ADA

Bizonyos rövidítéseknek, több mit egy jelentése van, és a jelentés függ a kontextustól. Például az ADA jelentése az egyik kontextusban "Amerikai Fogászati Szövetség" ("American Dental Association"), és "Fogyatékkal élő amerikaiak törvénye" ("Americans with Disabilities Act") egy másikban. Ebben az esetben csak a kontextusra vonatkozó értelmezés biztosítására van szükség.

Példa 2: Angol rövidítések a latin nyelvből átvett kifejezésekhez

A következő mondatban a "például" ("for example") értelmezés, pl.-ként ("e.g.") biztosított: Csapatsportokban, pl.: ("e.g.") kosárlabdában vagy futballban résztvevő diákoknak az órarendjüket a csapat edzési idejéhez kell igazítaniuk. .

Példa 3: ABS

Bizonyos nyelvekben (beleértve az angolt és a hollandot) a német nyelvből származik az ABS betűszó (Antiblockiersystem: Blokkolásgátló fékrendszer). A kifejtés helyett magyarázat (blokkolásgátló fékrendszer) biztosított

Példa 4: Kifejtés/teljes alak nélküli betűszavak

Olyan betűszavak, melyekhez már nem tartozik kifejtés, teljes alak

  • SIL, amely egykor a Nyári Nyelvtudományi Intézetet (Summer Institute of Linguistics) jelentette, most saját jogú névvel rendelkezik. Tekintse meg SIL történelmét.

  • IMS, amely egykor az Oktatáskezelési Rendszereket (Instructional Management Systems) jelentette, most saját jogú névvel rendelkezik.

Az ilyen példák esetében, elégséges egy rövid értelmezés a szervezetről és tevékenységéről.

Példa 5: Olyan kifejezések, melyek korábban rövidítések voltak, de a nyelv részévé váltak

A holland "'s nachts" töredék, melynek jelentése "éjjel", eredetileg a "des nachts" kifejezés rövidítése. A jelenlegi holland nyelvben a "des" szót ritkán használják, és elavultnak tekintik. Kifejtés biztosítása zavaró lehet, ezért a "'s nachts" kifejezéshez nem tartozik kifejtés.

Az angol "o'clock" kifejezés eredetileg az "órakor" ("of the clock") rövidítése. Azóta a "o'clock" kifejezés az angol nyelv részévé vált, és nem szükséges a kifejtés biztosítása.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Ellenőrzések

Folyamat

A tartalomban található összes rövidítéshez:

  1. Amennyiben nem tartozik kifejtett alak a rövidítéshez, magyarázat biztosított.

  2. Amennyiben a rövidítés kifejtett alakja a tartalomtól eltérő nyelven szerepel, magyarázat biztosított.

  3. Egyébként a kifejtett alak biztosított.

Várható eredmények
  • Az összes fenti ellenőrzés teljesül.


Teljesítési feltételek: