Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

C26: A sorok olvasásához szükséges vízszintes gördítősáv alkalmazását nem igénylő elrendezésváltozat biztosítása

Alkalmazás

CSS-t alkalmazó oldalak

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a szerkesztő vízszintes gördítősáv alkalmazásával működő elrendezést kénytelen használni. Ilyen helyzetekben egy olyan elrendezés változat biztosítása is szükséges, amelyben a tartalom megtekintése nem igényli a vízszintes gördítősáv használatát. Ez a kérdés megoldható a szabványos stílus átkapcsolási technológiával.

Azt fontos megjegyezni, hogy a vízszintes gördítés nem okoz problémát, ha a tartalomhoz való hozzáférés és nem a szöveg folyamatos olvasása céljából kell ezt elvégezni.

Például a vízszintesen gördíthető tartalom elfogadható akkor, ha a gördítés az egyes hasábok megtekintéséhez szükséges. Viszont nem megfelelő abban az esetben, ha a hasábok jobb, vagy bal szélének a megtekintéséhez kell elvégezni. Meglehetősen nehéz ezt félreérthetetlen módon megfogalmazni.

Megjegyzés: Ez a technika együttesen alkalmazható azzal a stílusváltó technikával, amely egy nem-megfelelő tartalom megfelelő alternatív verzióját jeleníti meg. További információért tekintse meg a C29: Megfelelő alternatív verzió biztosítása stílusváltó segítségével és az Understanding Conforming Alternate Versions című részeket.

Példák

1. példa

Egy ingatlan ügynökség online éves beszámolójának a formátuma megegyezik a papíralapú változattal, és mint ilyen, a szöveges sorok olvasásához vízszintes görgetést igényel. A lapon található egy vezérlő, amely átváltja az oldal stílusát a vízszintes görgetést nem igénylő változatra.

2. példa

A példában egy online formátumú pénzügyi űrlap szerepel. Az űrlapon szereplő szöveg az ingatlan piac január hónapban bekövetkezett változásait magyarázza. A képernyőn kívül jobb oldalon található egy hasáb, amelyben a lakáspiac szeptember havi adatai láthatók. Az ablak méretének maximalizálásakor a felhasználó vízszintes gördítéssel érheti el a szeptemberi adatokat tartalmazó táblázatot és minden további gördítés nélkül olvashatja a szöveg sorait.

Ellenőrzések

Folyamat
  1. Nyissa meg azt a tartalmat, amely teljes képernyőméret mellett vízszintes gördítést igényel.

  2. Ellenőrizze, hogy a tartalmon belül van-e olyan lehetőség, amely a szöveg olvasásához vízszintes gördítést nem igénylő változat eléréséhez szükséges.

  3. Aktiválja a lehetőséget.

  4. Ellenőrizze, hogy a tartalom olvasásához nem szükséges a vízszintes gördítés.

Elvárható eredmények
  • A 2. és 4. pontok igazak.


Teljesítési feltételek: