Understanding WCAG 2.0

Skip to Content (Press Enter)

H88: A HTML előírások szerinti alkalmazása

Alkalmazás

HTML és XHTML

Ez a technika az alábbiakra vonatkozik:

Leírás

A technika célja az, hogy biztosítsa a HTML és XHTML eszközök előírások szerinti használatát. A technológiai leírások világosan meghatározzák az adott technológiák jelentését és használatuk módját. A technológiák előírás szerinti használata biztosítja azt, hogy a felhasználói programok, beleértve a segítő technológiákat, a felhasználó igényeinek megfelelően és egymással együttműködve jelenítik meg a tartalmakat.

A technika megjelenésének időpontjában a fent említett technológiák megfelelő verziói a HTML 4.01 és XHTML 1.0. A HTML legfrissebb verziója a HTML 4.01, amely a felhasználói programok által támogatott specifikus akadálymentesítési tulajdonságokat tartalmaznak. A XHTML 1.0 a HTML 4.01-el megegyező tulajdonságokat tartalmaz, azzal a különbséggel, hogy XML struktúrát és a HTML-nél sokkal szigorúbb szintaktikát alkalmaz. Az újabb verziók még nem teljesen kiforrottak és/vagy a felhasználói programok jelenleg még nem támogatják őket olyan nagy mértékben.

A HTML és XHTML előírások szerinti alkalmazásának az alábbiak a szélesebb aspektusai:

  1. Csak az előírásoknak megfelelő eszközök használata. A HTML világosan meghatározza azokat az elemkészleteket, attribútumokat, és attribútum értékeket, amelyek használhatók a weboldalakon. Ezeknek az eszközöknek specifikus szemantikus jelentése van, amelyeket a felhasználói programok egyedi módokon dolgoznak fel. Bizonyos esetekben azonban néhány tulajdonság ugyanazon eljárás alá esik. Kezdetben ezeket általában csak egyetlen felhasználói program támogat. Abban az esetben, ha a tulajdonság nem felel meg az előírásoknak számos felhasználói program ideiglenesen vagy egyáltalán nem támogatja ezeket. A hiányos szabvány előírások további eltéréseket okozhatnak a támogatás módjában. Ezek a hiányosságok az akadálymentesítést is befolyásolják, mivel az elterjedt böngészőknél kevesebb erőforrással rendelkező segítő technológiák, csak jóval később lesznek alkalmasak, ha egyáltalán azok lesznek, a tartalom megfelelő támogatására. Az előre nem látható akadálymentesítési problémák elkerülése érdekében a szerkesztőknek javasolt azon technikák elkerülése, amelyek nem kerültek a HTML-ben vagy XHTML-ben egyértelműen meghatározásra.

  2. Az eszközök előírásoknak megfelelő használata. A HTML specifikációk világos iránymutatásokat tartalmaznak a különböző elemek, attribútumok, és attribútum értékek szemantikus feldolgozásához és értelmezéséhez. Bizonyos esetekben azonban a szerkesztők nem az előírásoknak megfelelő módon alkalmazzák a tulajdonságokat. Ilyen eset például a vizuális effekteket eredményező szemantikus elemek használata anélkül, hogy a mögöttes szemantikus jelentés kifejezésre kerülne. Ez megzavarhatja a felhasználói programokat és segítő technológiákat, amelyek a lap pontos megjelenítése érdekében pontos szemantikus információkra támaszkodnak. Ezért fontos a HTML tulajdonságokat kizárólag az előírásoknak megfelelően használni.

  3. Biztosítani a tartalom szemantikai elemezhetőségét. A felhasználói programokkal történő tökéletes együttműködés érdekében a HTML és XHTML világosan előírja a tartalmak kódolásának módját. A kezdő és záró tagek rendje, attribútumok és értékek, az elemek beágyazása stb. biztosítja azt, hogy a felhasználói programok a kívánt megjelenítésnek megfelelően fogják elemezni a tartalmat. A specifikációk szerkezeti szabályainak követése fontos része a technológiák előírás szerinti alkalmazásának.

Források

A források csak információs célokat szolgálnak, és csak angolul elérhetőek.

Tekintse meg a G134: Validating Web pages című részt.

Ellenőrzések

Folyamat

Minden HTML vagy XHTML oldal esetében:

  1. Ellenőrizze, hogy a lapon csak az adott előírásnak megfelelő elemek, attribútumok és attribútum értékek szerepelnek.

  2. Ellenőrizze, hogy az elemek, attribútumok és értékek a az adott leírásnak megfelelően kerültek felhasználásra.

  3. Ellenőrizze, hogy az oldal szemantikailag az adott leírásnak megfelelően elemezhető.

Megjegyzés: Az első és harmadik pontban leírt ellenőrzések az oldal hitelesítésére szolgáló eszközzel oldható meg a legkönnyebben. A 2. pontba foglalt ellenőrzés a heurisztikus ellenőrzési eszközzel végezhető el, habár általában a kézi ellenőrzés is javasolt.

Elvárható eredmények
  • A fenti ellenőrzések igazak.


Teljesítési feltételek: